Sverige behöver vår kunskap och engagemang!

Folkförankring och de frivilliga försvarsorganisationerna inför försvarsbeslutet 2015

Vi lever i en värld där otryggheten ökar, både i omvärlden och här hemma. Kriser och konflikter hotar demokratin och de mänskliga rättigheterna. Det är helt nödvändigt att vi medborgare engagerar oss för att tillsammans skydda de värderingar vårt demokratiska samhälle står för.

De frivilliga försvarsorganisationerna med sina nästan 400 000 medlemmar är en unik länk till samhället för att skapa kunskap och engagemang kring hur vi tillsammans bygger ett säkrare samhälle. Viljan att bidra till samhällets krisberedskap och ett starkt försvar kräver en förståelse för samhällets behov vid kriser och krig. Nu är det dags att politikerna går från ord till handling och ger de frivilliga försvarsorganisationerna ett tydligt uppdrag och ökat ansvar för folkförankringen.

Uppskattad riksstämma i Skövde

Solen hade letat sig fram på lördagen när Svenska Lottakårens flagga hissades framför Skövde Kulturhus och välkomnade deltagarna till riksstämman.

Ordförande Åsa Lindestam lotsade stämman genom de inledande förhandlingarna. När stämman ajournerades inför högtidlighållandet anslöt ungdomarna som deltog i ungdomskonferensen till Kulturhuset.

Se högtidlighållandet av riksstämman och vårt 90-årsjubileum live

På riksstämman, som genomförs vartannat år, bestäms inriktningen för organisationen de kommande två åren och en ny styrelse väljs. Stämmans deltagare består av ombud för landets lottakårer och åhörare samt inbjudna gäster.

I samband med riksstämman kommer Svenska Lottakårens 90-årsjubileum att högtidlighållas i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria som även är organisationens beskyddare. Gäst vid högtidlighållandet är också Västra Götlands läns landshövding Lars Bäckström och kommunstyrelsens ordförande i Skövde Katarina Jonsson.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Rookie

Jordbruksverket söker stabsassistenter

Sköt dig själv