Så byggs stabsstödet för civila myndigheter

- Jag känner att vi hela tiden fick nya klossar som vi sedan kunde använda för att bygga stabsarbetet i den avslutande övningen. Så sammanfattade en av deltagarna i pilotkursen Stabs- och informationsstöd som hölls på Älvkarleö herrgård 21 till 23 mars. En annan deltagare menade att hon redan inlett planeringen för hur hon ska börja jobba hemma. Redan inledningsvis kan därför konstateras att deltagarna var mer än nöjda med arrangemanget. 

Utbildningen arrangerades av Svenska Lottakåren på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 11 deltagare från olika organisationer med avtal att stötta upp staber i den civila krisberedskapen hos till exempel kommuner, länsstyrelser eller myndigheter som SSM deltog. Charlotta Didriksdotter Sjöberg var kurschef och tillsammans med Inge Gustafsson, som medverkade som instruktör, hade kursinnehållet mejslats fram. Ingela Uthorn Persson och Christina Hamberg medverkade också i kursledningen.

Händelserna i Ukraina visar på allvaret i en ansvarsfull och långsiktigt hållbar försvars- och säkerhetspolitik

Jag är stärkt i min övertygelse om att organisationer som Svenska Lottakåren och våra medlemmar gör en betydande insats för att skapa en stark folkförankring och förståelse för varför våra grundläggande värderingar - demokrati och mänskliga rättigheter - ska försvaras och att försvaret av dessa värden i grunden börjar med förmågan att också kunna försvara vårt eget land.

Stabsutbildning för dig med civilt avtal

Under utbildningen kommer du att få en grundläggande förståelse för hur en stab fungerar, vad de olika funktionerna gör och din roll. Du kommer att få se ett exempel på hur en stab kan byggas upp och jobba med den struktur du behöver som stabsassistent. I ditt avtal får du sedan utbildning som är specifik för just det ställe du ska tjänstgöra på, t ex i olika datasystem.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Sköt dig själv