När det oväntade händer

I söndags uppmättes ett rekordstort antal blixtar i Sverige, drygt 43,000, och i samband med åskovädret föll en stor mängd regn på kort tid. I höstas blåste flera stormar in över landet. Oväder som frestar på vårt samhälle och orsakar störningar. Det är inte fråga OM det händer utan NÄR det oväntade händer. Är du förberedd?

Svenska Lottakårens utbildning Sköt dig själv ger under en dag allmänheten kunskap i krisberedskap och under hösten genomför vi ytterligare en stor informationssatsning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att stärka individers egen förmåga att ta hand om sig själv och andra i händelse av störningar i samhällsviktiga funktioner.

Så byggs stabsstödet för civila myndigheter

Utbildningen arrangerades av Svenska Lottakåren på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 11 deltagare från olika organisationer med avtal att stötta upp staber i den civila krisberedskapen hos till exempel kommuner, länsstyrelser eller myndigheter som SSM deltog. Charlotta Didriksdotter Sjöberg var kurschef och tillsammans med Inge Gustafsson, som medverkade som instruktör, hade kursinnehållet mejslats fram. Ingela Uthorn Persson och Christina Hamberg medverkade också i kursledningen.

Händelserna i Ukraina visar på allvaret i en ansvarsfull och långsiktigt hållbar försvars- och säkerhetspolitik

Jag är stärkt i min övertygelse om att organisationer som Svenska Lottakåren och våra medlemmar gör en betydande insats för att skapa en stark folkförankring och förståelse för varför våra grundläggande värderingar - demokrati och mänskliga rättigheter - ska försvaras och att försvaret av dessa värden i grunden börjar med förmågan att också kunna försvara vårt eget land.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Sköt dig själv