Det finns hjälp att få när större kriser drabbar vårt samhälle

Släckningsarbetet i skogen Foto: MSB

Skogsbranden i Västmanland har satt samhällets krisberedskap på prov. Räddningstjänsten och övriga frivilliga har gjort ett fantastiskt arbete och de förtjänar en stor eloge för sitt engagemang. När det oväntade händer ser vi också att människor osjälviskt ställer upp och stöttar med det de kan.

En händelse som skogsbranden i Västmanland som berör många människor under lång tid kräver att det finns utbildad och övad personal över tiden. Att myndigheterna ska kunna lösa detta med egen anställd personal är inte möjligt. Men det finns stöd för myndigheter att få tillgång till vid en extraordinär händelse, oavsett omfattning.

När det oväntade händer

Svenska Lottakårens utbildning Sköt dig själv ger under en dag allmänheten kunskap i krisberedskap och under hösten genomför vi ytterligare en stor informationssatsning på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att stärka individers egen förmåga att ta hand om sig själv och andra i händelse av störningar i samhällsviktiga funktioner.

Så byggs stabsstödet för civila myndigheter

Utbildningen arrangerades av Svenska Lottakåren på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 11 deltagare från olika organisationer med avtal att stötta upp staber i den civila krisberedskapen hos till exempel kommuner, länsstyrelser eller myndigheter som SSM deltog. Charlotta Didriksdotter Sjöberg var kurschef och tillsammans med Inge Gustafsson, som medverkade som instruktör, hade kursinnehållet mejslats fram. Ingela Uthorn Persson och Christina Hamberg medverkade också i kursledningen.

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Sköt dig själv