Vi vill försvara Sverige

Ett brett folkligt engagemang för försvars- och säkerhetspolitik gör att vi som individer har kunskap och förståelse. Det gör oss trygga.

Försvarsmaktens förmåga har diskuterats flitigt under våren av olika debattörer och opinionsbildare med intresse av försvaret. Det är bra att försvarsfrågorna lyfts fram.  Vi saknar däremot den breda diskussionen bland allmänheten, den om varför vi ska ha ett försvar. Här finns det en oroande kunskapsbrist hos en stor del av allmänheten.

Om Sverige ska kunna vara motståndskraftigt vid en större kris i samhället eller ytterst i händelse av en aggression från främmande stat behöver varje individ bidra. När det oväntade händer kan vi inte luta oss tillbaka och vänta på att någon annan tar ansvaret. Ansvaret att stå upp för vår säkerhet ligger hos var och en av oss.

“Det känns som om man sitter på en superkraft”

Svenska Lottakåren har tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, utvecklat konceptet på den grundläggande ledarskapskursen. Utbildningen riktar sig  till de som har civila avtal. Det har länge funnits gott om ledarskapsutbildningar för de med militära avtal, men behovet är lika stort på den civila sidan, menar Carina von Konow, handledare:

Bli stabsassistent i Högkvarteret

Som stabsassistent kommer du att stödja staben bland annat med att  administrera inkommande och utgående information, skriva och uppdatera dokument och strukturera information. Som person är du serviceinriktad och van att arbeta självständigt. Du är lösningsfokuserad och kan hålla ett högt tempo.
Läs kravspecifikationen

Ögat - Hjälp oss att se

Ögat

Om våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Ögat - Hjälp oss att se

Gula bandet

Genom att bära gula bandet visar du att du stödjer svenska soldaters arbete utomlands.

Köp gula bandet!

Sköt dig själv