Kårkalendarium

2014-09-15 18:00Stockholms flyglottakår
2014 15

Spionvandring, Kårafton

På kvällen den 15 september har ni alla möjlighet att följa med på en Spionvandring i kvarteren runt Armémuseum.Samling på Artillerigården, Riddargatan 13 kl 17.45 OBS Vandringen börjar på Artillerigården, Riddargatan 13, och avslutas vid Hedvig Eleonora kyrka. Under drygt en timme kommer vi att besöka ett tiotal adresser där främmande makter bedrev hemlig verksamhet under andra världskriget.
OBS! Begränsat antal platser. Anmälan senast den 8 september till kårens telefonsvarare på tel.nummer: 0709-54 88 11 eller till e-postadress: stockholmsflyglottakar@svenskalottakaren.se

2014-09-16Simrishamns armélottakår
2014 16

"NATO eller NORDISKT FÖRSVARSSAMARBETE"

Föredraget arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen.

2014-09-16 17:30Älvsbyns lottakår
2014 16

Kårafton Älvsbyn

Läsecirkeln fortsätter

2014-09-16 18:30Lunds lottakår
2014 16

Lottatrivsel i Mellanskåne

Vi besöker ett nytt Hemvärns-.och flygmuseum i Eslöv (Plats: Eslövs flygfält intill riksväg 17). Sedan fortsätter vi till Virke för information, fika och lottasamvaro på Wirketorps Landsbygdshotell. Alla välkomna!
Anmälan senast 10 sept till Cecilia så att smörgåsar räcker och för samåkning (körtid 20-25 min från Lund).
Kvällen arrangeras av Malmöhuslottorna.

2014-09-16 18:30Höganäs-Jonstorps lottakår
2014 16

Lottakväll i Mellanskåne.

Besök med visning av det nyöppnade Mellanskånes Hemvärns- och flygmuseum.
Därefter besöker vi Wirketorps Landsbygdshotell med information, goda smörgåsar och lottagemenskap.
Självkostnadspris.
Samåkning från Kyrkplatsen/Höganäs kl 17.00.

Anmälan till Erika Rydén Johansson senast den 9/9 på telefonnummer 042-12 88 10

2014-09-16 18:30Göteborgs lottakår
2014 16

Göteborgs Lottakår - Studiebesök hos Västtrafik

Västtrafik får mycket ris. Men hur arbetar man med att få ut information till personal och resenärer när det är förseningar på grund av bombhot? Följ med på studiebesök hos Västtrafik denna kväll. Anmäl dig på lotta@goteborgslottakar.se eller på 031-16 48 42 senast den 9 september. Plats meddelas vid anmälan. Begränsat antal - först till kvarn!

2014-09-16 18:30Malmö lottakår
2014 16

16 sept Lottakväll i Mellanskåne kl 1830

Besök med visning av det nyöppnade Mellanskånes Hemvärns- & flygmuseum på Eslövs Flygplats intill riksväg 17. Sedan tar vi oss till Wirketorps Landsbygdshotell där vi får information, goda smörgåsar och lottagemenskap.
Kostnad: självkostnadspris.
Anmälan senast tisdagen den 9 september till vår e-postadress eller till Christina.

Sköt dig själv