Kårkalendarium

2014-10-12 10:00Linköpings lottakår
2014 12

Lottakunskap i Norrköping

Vad är Svenska lottakåren? Vad står organisationen för? Vad finns det för utbildningar? Vi kommer under några timmar att presentera organisationen Svenska lottakåren. Samt Linköpings lottakår.
Vad kan vi erbjuda er medlemmar i olika åldrar och vad sysslar vi med.
Vi vänder oss till alla medlemmar och icke medlemmar som är nyfikna på vad lottorna gör idag. Tag gärna en kompis med dig.
För alla medlemmar är detta en grund till era kurser inom lottorna.

Program för dagen:
 Organisationen Svenska lottakåren.
 Utbildningar både civila som militära.
 Lunch

2014-10-14 13:00Älvsbyns lottakår
2014 14

Poesidag Älvsbyn

I eftermiddag ska vi stifta bekantskap med en av våra nationalskalder; GUSTAV FRÖDING. För några kanske en ny bekantskap för andra ett återseende. Gustavs dikter ska avnjutas tillsammans med en enkel lunch.
På grund av lunchen vill Gunnel ha anmälan senast månd. 13 okt senast kl 10.00.

2014-10-14 19:00Lunds lottakår
2014 14

Rosabandet-kväll

Föredrag och insamling i samverkan med Veberöds lk och Svenska Kyrkan. Allmänheten är välkomna, ta med en kompis.
Anmäl snarast om du kan hjälpa till att baka, duka eller på annat vis inför och under kvällen. Ta kontakt med Jenny om du vill hjälpa till på något vis.
Kvällen behållning går till Cancerfonden.
Anmälan att delta i kvällen senast 5 okt till Jenny.

2014-10-15 19:00Haparanda lottakår
2014 15

Styelsemöte

Ärenden enligt agenda

2014-10-16 08:35Sollentuna lottakår
2014 16

Möjligheter som lotta

Kurser och tips. Mer information kommer

2014-10-16 19:00Växjö lottakår
2014 16

Bingo och Info

Vi spelar Bingo och styrelsen informerar. Styrelsen bjuder på fika.

2014-10-18Norra Sörmlands lottakår
2014 18

Sköt dig själv