Kårkalendarium

2015-03-11 18:30Lunds lottakår
2015 11

Lottakunskap Lund

Introduktions- eller kompletteringskurs. Se 8 mars för mer information.
Välkommen!

ANMÄLAN senast 4 mars till Cecilia Bergenheim, 0708-30 17 48 eller maila ceilia.bergenheim55@gmail.com
OBS ange i anmälan ditt namn, kontaktuppgifter, lottakår, och matallergi. Du som är registrerad i Community kan även anmäla sig via Svenska Lottakårens hemsida.

2015-03-12 18:30Landskrona lottakår
2015 12

Öppet Hus

Öppet Hus i Karlslundsbunkern för alla som är intresserade av frivilliga försvarsorganisationerna. Information om Hemvärnet, Försvarsutbildarna och Svenska Lottakåren.

2015-03-12 19:00Simrishamns armélottakår
2015 12

KÅRSTÄMMA

Sedvanliga förhandlingar varefter vår uppskattade föreläsare Liv Lindholm informerar: "Något om Sveriges försvar och beredskap".

2015-03-12 19:00Västra Aros lottakår
2015 12

TOTALFÖRSVARSKVÄLL

Totalförsvarskväll i Västerås

Totalförsvaret är överspelat – vi behöver ett samhällsförsvar!

Torsdagen den 12 mars kl 19.00, 2015
Fullmäktigesalen, Västerås stadshus

"Utvecklandet av Finlands Försvarsmakt".
Hur planerar Finland för detta?
Överste Manu Tuominen, Finlands försvarsattaché.
” Rysslands medverkan i Europas energiförsörjningen.”
Hans Spets, Energimyndigheten.
Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

I samband med pausen bjuds Du på kaffe.
Ingen föranmälan
V Ä L K O M M E N

2015-03-14 09:00Trollhättans lottakår
2015 14

Sköt-dig-själv - Trollhättan

Gratis utbildning för dig som är intresserad av att kunna ta hand om dig själv och andra vid en extra ordinär händelse. Klarar du av 2 dygn strömlös?
Kl. 9-17.00
Strömslundsgatan 36 Trollhättan
Lunch ingår
Allmänheten välkomnas att delta i utbildningen.

Anmälan: www.skötdigsjälv.se

2015-03-17 19:00Karlshamns lottakår
2015 17

Påskpyssel i Karlshamn

Vi förbereder lite pynt till påskfesten.

2015-03-18 18:00Lunds lottakår
2015 18

Lottaprat i Lund

Vi träffas i lottalokalen för kort information om vår kår och Svenska Lottakåren.
Möjlighet till utbildningsplanering.
Intresserad hör snarast av sig till Cecilia.

Tjejläger på Gotland i sommar

Anmäl dig till Girls Military Weekend

Sköt dig själv