Kårkalendarium

TISDAG 11 MARS 2014 19:00 v.11Malmö lottakår
2014 11

11 mars Årsmöte

Nu är det tid för årets viktigaste möte - årsmötet - där du har möjlighet att påverka vad som skall hända inom Malmö Lottakår.
Vi träffas i Träffpunkten på Husie kl 1900.
Vill du ha fika så är vi tacksamma om du anmäler att du kommer så att ingen blir utan. Anmälan senast den 6 mars till malmolottakar@hotmail.com eller till Christina på tel 040-91 92 58.

TORSDAG 13 MARS 2014 18:30 v.11Lunds lottakår
2014 13

Är Ryssland farligt?

Lottor är inbjudna till Allmänna försvarsföreningens informations- och diskussionskväll i Malmö 13 mars kl 1830. Slut ca kl 2100.
Avslutningsvis bjuds på förtäring.
Anmälan senast 8 mars till kårens sekreterare.

Program: "Är Ryssland farligt? En arkeologisk utgrävning. " Mot bakgrund senare tids militärövningar och annat talar historieproffesson K-G Karlsson under denna rubrik.
Information ges om malmöföretaget Aimpoit AB, i vars lokaler mötet är.

Lottor i vår kår som anmält e-adress har fått inbjudan med alla detaljer som mail.

TORSDAG 13 MARS 2014 18:30 v.11Landskrona lottakår
2014 13

HLR och Defibrillator

Försvarsutbildarna inbjuder till kurs i Hjärt- och lungräddning.

TORSDAG 13 MARS 2014 19:00 v.11Sollentuna lottakår
2014 13

Sollentuna lottakår: Kårstämma

Välkomna på Kårstämma torsdagen den 13 mars kl 19:00 på Försvarsgården i Sollentuna. Om du vill ta del av stämmohandlingarna (dagordning, verksamhetsberättelse, budget m m) kan du kontakta kårchefen. Motioner som ska behandlas på stämman ska vara styrelsen
tillhanda senast den 1 mars. Direkt efter kårstämman hålls konstituerande styrelsemöte för den nyvalda styrelsen.
/Martina

TORSDAG 13 MARS 2014 19:00 v.11Simrishamns armélottakår
2014 13

"ÄR RYSSLAND FARLIGT?" - Försvarsinfo och -debatt

Föredragshållare är professor Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet. Kvällen arrangeras av Allmänna Försvarsföreningen i Skåne län.

TORSDAG 13 MARS 2014 19:00 v.11Sollentuna lottakår
2014 13

Sollentuna lottakår: SLKV årsmöte

Sollentuna lottakårs vänner håller sitt årsmöte torsdagen den 13 mars efter kårens stämma, som startar kl 19:00, på Försvarsgården, Norrvikenleden 10 i Sollentuna. Den som önskar ta del av handlingar före årsmötet kan
kontakta ordförande Eva Holmquist, eller styrelsens kontakt Anna Grönvall.
Mycket välkommen till SLKV:s årsmöte!
/Eva Holmquist, SLKV ordförande

LÖRDAG 15 MARS 2014 11:00 v.11Trollhättans lottakår
2014 15

Kårstämma

Trollhättans lottakår inbjuder alla medlemmar till kårstämma på Österlånggatan 66. Välkommen!