Kårkalendarium

2015-05-28 17:00
2015 28

Vårruset

Vi springer/ går Vårruset i Norrköping i Lotta-tshirt. Anmälningsavgift, buss och tröja betalas av kåren. Anmälan till Lovisa innan 1 maj
Buss avgår från resecentrum Katrineholm

2015-06-04 18:00
2015 04

Styrelsemöte och sillavslutning

Gemensam avslutning för alla medlemmar hos kårchefen vid Lilla Sten
Samåkning från lokalen 17.40

2015-09-10 18:00
2015 10

Svenska lottans dag

Invigningskaffe i nya lokalen för alla medlemmar.

2015-11-29 09:30
2015 29

Kaffeservering på 1a advent 30 nov

Kåren serverar kaffe på 1a advent i Östra Vingåkers kyrka.
Personal till kaffeservering och lotteriförsäljning behövs.
Samling 9.30 i församlingshemmet.
Info ring Anita 0703553473

2015-12-10 18:00
2015 10

Grötavslutning med paketbyte

Julgröt med skinkmacka serveras i nya lokalen, Terminalgatan 5 Logistikcentrum
Anna- Lena är värd så anmäl er gärna till henne.

Sköt dig själv