Kårkalendarium

2015-09-10 18:00
2015 10

Svenska lottans dag

Invigningskaffe i nya lokalen för alla medlemmar.

2015-09-27 09:00
2015 27

Höstmarknad i Östra Vingåker

Lottakåren ansvarar och anordnar kaffeservering i församlingshemmet samt säljer bröd, korv sylt mm utanför på marknaden.
Vi hjälps åt att baka till försäljningen och kaffeserveringen innan och samling i ÖV 09.00.
Anmälan till Anita 0703553475 eller Annis 0702106216

2015-10-01 18:30
2015 01

Försvarsinformation

Johan Larnefeldt, Folk och försvar kommer och informerar om internationell och svensk säkerhetspolitik samt krisberedskap.
Gemensam aktivitet med husets organisationer.
Anmälan till Anita anita_lindblom@telia.com senast 30/9
Kaffe och macka serveras i pausen för 20:-

2015-11-29 09:30
2015 29

Kaffeservering på 1a advent 30 nov

Kåren serverar kaffe på 1a advent i Östra Vingåkers kyrka.
Personal till kaffeservering och lotteriförsäljning behövs.
Samling 9.30 i församlingshemmet.
Info ring Anita 0703553473

2015-12-10 18:00
2015 10

Grötavslutning med paketbyte

Julgröt med skinkmacka serveras i nya lokalen, Terminalgatan 5 Logistikcentrum
Anna- Lena är värd så anmäl er gärna till henne.

Sköt dig själv