Kvinnor med stark försvarsvilja

Totalförsvaret är en angelägenhet för alla oss som bor i Sverige. Vi kan alla vara delaktiga i att öka vårt samhälles motståndskraft i både vardag, kris och krig. Som lotta finns olika möjligheter för dig att göra skillnad.

Gör skillnad du med
Tre kvinnor i olika åldrar som skrattar. Inlagt svartvitt foto på kvinnor i äldre lottadräkt samlade runt ett träd.

Bli medlem

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap.

Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Bli medlem
Skog

Bidra till vår verksamhet

Det finns olika sätt att bidra till Svenska Lottakåren verksamhet. Tack för ditt stöd!

Ett träd

Skänk en gåva

Vi uppskattar om du vill stötta Svenska Lottakårens verksamhet med en gåva.

Sätt in din gåva direkt på Svenska Lottakårens bankgiro 289-6868.

Märk din inbetalning med "Svenska Lottakåren" eller det specifika ändamålet du vill stötta:

- Utbildningsfonden
- Minnesfonden
- Helles fond
- Ögat - Hjälp oss att se (aktuell insamling stöttar kvinnor i Ukraina)

Tack för din gåva!