Kvinnor med stark försvarsvilja

Totalförsvaret är en angelägenhet för alla oss som bor i Sverige. Vi kan alla vara delaktiga i att öka vårt samhälles motståndskraft i både vardag, kris och krig. Som lotta finns olika möjligheter för dig att göra skillnad.

Gör skillnad du med
Kvinna med korsade armar

Bli medlem

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap.

Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Bli medlem
Skog