Avtal med civil myndighet

Avtalen med kommuner, länsstyrelser och myndigheter varierar beroende på befattning.

Oftast har du en skyldighet att tjänstgöra ett bestämt men begränsat antal dagar per år vid övning och utbildning.

Avtalet brukar också innehålla regler om sekretess samt ersättning och försäkringsbestämmelser. Du som tecknar avtal med en kommun, länsstyrelse eller myndighet kan i regel inte ha något annat avtal.

Stabspoolen - överenskommelse

Som resurs i stabspoolen skriver du inte avtal med en specifik myndighet utan en överenskommelse med Svenska Lottakåren om att du står till förfogande för Stabspoolen. Överenskommelsen innebär att du förbinder dig till att vidareutbilda dig, håller dig uppdaterad, delta på den årliga konferensen, delta på eventuella övningar och är redo att tjänstgöra när en kris i samhället uppstår.

Vid en skarp insats skriver du ett avtal direkt med uppdragsgivaren för den tid som insatsen gäller.

Oavsett om du tecknar ett avtal eller en överenskommelse behöver du stämma av med din arbetsgivare att du har möjlighet att ta ledigt från ditt ordinarie arbete för att kunna delta i utbildning, övning och vid tjänstgöring i en skarp insats under en kris.