kvinna i uniform vid ett skrivbord med penna i handen

Avtal med Försvarsmakten

När du söker till en militär utbildning måste du vara inställd på att teckna ett avtal och bli krigsplacerad.

Efter genomförd befattningsutbildning tecknar du ett tjänstgöringsavtal med Hemvärnet respektive frivilligavtal med övriga Försvarsmakten. Beroende på om du skriver avtal med Hemvärnet eller Försvarsmakten ser avtalet lite olika ut men i grunden innebär avtalet att du blir krigsplacerad. Du förbinder dig att vara en resurs för Försvarsmakten och vidareutbilda dig. Du kan enbart ha en krigsplacering.

Hemvärnet eller en regional stab

Ett tjänstgöringsavtal med Hemvärnet eller en regional stab innebär att du förbinder dig att öva mellan fyra och nio dygn per år beroende på vilken befattning du har. Avtalet gäller tills dess att antingen du eller Försvarsmakten säger upp det.

För att kunna teckna ett tjänstgöringsavtal med Hemvärnet ska du kunna göra två avtalsperioder innan du fyller 70 år. En avtalsperiod är fyra år, du ska alltså kunna tjänstgöra under 8 år. För att du realistiskt ska kunna tjänstgöra två avtalsperioder behöver du har genomfört all din grundutbildning i din tjänstegren senast det år du fyller 61 år. 

Försvarsmakten

Ett frivilligavtal med Försvarsmakten gäller ett år i taget och du förbinder dig att öva 8 - 11 dagar beroende på kravet från ditt förband. Avtalet förlängs tills dess att antingen du eller Försvarsmakten säger upp det. 

Generellt gäller att du behöver ha genomfört din grundutbildning i din tjänstegren, senast det år du fyller 57 år. För avtal med vissa av Försvarsmaktens förband behöver du ha genomfört din grundutbildning tidigare än så.

Flygvapnet

Ett frivilligavtal flygvapnet innebär att du förbinder dig att öva åtta dygn per år. Avtalet gäller tills dess att antingen du eller Försvarsmakten säger upp det.

Du behöver ha genomfört all din grundutbildning i din tjänstegren senast det år du fyller 51 år. 

Befattningar i Försvarsmakten

För dig som är intresserad av ett avtal med Försvarsmakten finns det flera spännande befattningar.

Utbildning Kursbeskrivning Kommande tillfällen
Fältkock Du jobbar i ett team på fem personer som tillsammans ser till att servera näringsriktig mat till uppemot 350 personer samtidigt – fyra gånger om dagen. Inga kommande
Stabsassistent i Hemvärnet Befattningsutbildning för dig som ska bli stabsassistent i Hemvärnet. Inga kommande