Avtal med Försvarsmakten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Avtal med Försvarsmakten

När du söker till en militär utbildning måste du vara inställd på att teckna ett frivilligavtal.

Efter genomförd befattningsutbildning tecknar du ett frivilligavtal med Försvarsmakten. Beroende på om du skriver avtal med Hemvärnet eller Högkvarteret med dess försvarsgrenar - armén, flygvapnet och marinen ser avtalet lite olika ut men i grunden innebär avtalet att du blir krigsplacerad. Du förbinder dig att vara en resurs för Försvarsmakten och vidareutbilda dig. Du kan enbart ha en krigsplacering.

Hemvärnet eller en regional stab

Ett avtal med hemvärnet eller en regional stab innebär att du förbinder dig att öva mellan fyra och nio dygn per år beroende på vilken befattning du har. Avtalet gäller tills dess att antingen du eller Försvarsmakten säger upp det.

För att kunna teckna ett avtal med Hemvärnet ska du kunna göra två avtalsperioder innan du fyller 70 år. En avtalsperiod är fyra år, du ska alltså kunna tjänstgöra under 8 år. För att du realistiskt ska kunna tjänstgöra två avtalsperioder behöver du har genomfört all din grundutbildning i din tjänstegren senast det år du fyller 61 år. 

Försvarsmaktens högkvarter

Ett avtal med Försvarsmaktens Högkvarter, med dess försvarsgrenar - Armén, Flygvapnet och Marinen, gäller för fyra år i taget och du förbinder dig att öva högst 17 dagar under den perioden. Avtalet förlängs tills dess att antingen du eller Försvarsmakten säger upp det. 

För att kunna teckna ett avtal med Försvarsmaktens högkvarter ska du kunna göra två avtalsperioder innan du fyller 65 år. En avtalsperiod är fyra år, du ska alltså kunna tjänstgöra under 8 år. För att du realistiskt ska kunna tjänstgöra två avtalsperioder behöver du ha genomfört all din grundutbildning i din tjänstegren, senast det år du fyller 57 år.