""

Demokratisk beredskap

Precis som vi har beredskap för olyckor eller en kris behöver vi ha beredskap för att stärka vårt samhälle och de värderingar det vilar på.

En förutsättning för en stark demokrati är att människor engagerar sig, känner ansvar och ägarskap för den och står bakom dess principer. För att vi ska kunna vara delaktiga i att främja, förankra och försvara demokratin behöver vi kunskaper om hur demokratin fungerar, hur man kan påverka och hur detta arbete går till i praktiken. Med kunskap stärker vi vår egna demokratiska beredskap och kan stå upp för att försvara våra gemensamma fri- och rättigheter varje dag.

I förra regeringens Strategi för en stark demokrati – främja, förankra, försvara tydliggörs att den svenska demokratin står på en stark grund och att de grundläggande fri- och rättigheterna har en stabil förankring i befolkningen. Samtidigt finns utmaningar för demokratin vilket gör att demokratin inte kan tas för given.

För att vi ska kunna försvara demokratin behöver vi skaffa oss demokratisk beredskap precis som vi har beredskap för en kris. Runt om i världen finns demokratier som försvagas och utmanas. Utmaningarna finns även i Sverige. Ojämlikt deltagande, desinformation och propaganda, hot mot opinionsbildare och mer aktiva antidemokratiska aktörer är några av de utmaningar den svenska demokratin står inför. En viktig del i att försvara demokratin är att använda sin rösträtt men också att bilda sig en uppfattning i samhällsfrågor och kritiskt värdera nyheter och samhällsinformation.

Ökad tillit till samhällets institutioner

Läs en hel nyhetsartikel - inte enbart rubriken

Ta dig tid att läsa hela artikeln så får du ett bredare perspektiv på nyheten än vad rubriken säger.

Följ en myndighet i sociala medier

Läs deras inlägg, kommentera och dela så att fler nås av informationen. 

Prenumerera på din lokaltidning

Vad som händer lokalt behöver också lyftas fram och granskas. Stöd ditt lokala samhälle genom att prenumerera på lokal media.

Lär dig hur du kan påverka i din kommun

Besök din kommuns webbsida och se hur du kan bidra. Går det att lämna medborgarförslag? Delta i en remissgrupp? 

Små handlingar spelar roll

Plocka upp skräp från marken

Det offentliga rummet blir så mycket trevligare om vi visar respekt för det och slänger sopor där de ska vara - i sopkorgen. Plocka tre skräp varje dag.

Visa uppskattning för en kollega

Säg en sak som du uppskattar med personen. Kanske bidrar din kollega till att det är glad stämning på jobbet, eller alltid levererar uppgifter i tid eller bidrar med ett annat perspektiv när ni brainstormar idéer.

Gör en felanmälan till din kommun

Om något är trasigt eller på väg att gå sönder - gör en felanmälan så att kommunen kan rätta till det. På så sätt hjälps vi åt att det offentliga rummet är trevligt att vistas i.

Ge ditt stöd till en sakfråga

Visa ditt stöd till en person eller organisation som kämpar för utveckling. Gilla ett inlägg, dela information, skriv en kommentar. Eller varför inte bli medlem.

Tillit mellan människor

Prata med någon ny

Fundera på vem på jobbet, i din klass eller i din förening som du pratat minst med. Nästa gång ni ses prata med dem och se vad du kan lära från den personen. 

Delta i ett evenemang

Pröva att delta i ett evenemang du aldrig tidigare deltagit på för att träffa nya grupper av människor. Även om det kan verka som att ni inte har något gemensamt - ha ett öppet sinne och lyssna.

Fika med en politiker

Utforska vad dina lokalpolitiker vill göra för att utveckla din kommun. Ta en fika och ha ett respektfullt demokratiskt samtal. Ni kanske inte är överens i sakfrågor och det är OK. 

Säg hej till den du möter

Säg hej eller le när du möter en människa. Det visar på respekt för den personen och gör att hen blir sedd.

Organisera dig

Berätta för någon annan vad du vill förändra

Om du har en idé på något du vill förändra. Berätta det för andra och få med dem på tåget så att ni tillsammans kan skapa förändring.

Delta i medborgardialoger

Häng på när din kommun vill ha medborgarnas åsikter. Sitt inte utanför och kommentera utan var en del i arbetet och påverka.

Bli medlem i en förening och kandidera till styrelsen

Att arbeta i en föreningsstyrelse är ett sätt att lära sig det demokratiska arbetssättet. Tillsammans i styrelsen driver ni organisationens arbete framåt och fattar gemensamt beslut om vad som ska göras. 

Skriv en motion tillsammans med andra

En motion är ett förslag som tas upp för gemensamt beslut. Presentera ditt förslag genom att prata med många medlemmar innan beslutet ska tas. 

Stärk din demokratiska beredskap

Med enkla steg i vardagen kan du bidra till en starkare demokrati.

Demokrati handlar om hur vi gemensamt bygger vårt samhälle. Det handlar inte om att vara överens i allt men att ha en respekt för varandras åsikter. Vi behöver ha ett respektfullt demokratisk samtal för att tillsammans utveckla vår demokrati.

Vi har alla ett ansvar att vara aktiva samhällsmedborgare och upprätthålla demokratiska värderingar. För att kunna göra det behöver vi stärka vår demokratiska beredskap - vi behöver kunskap. Först då kan vi i vardagen med enkla demokratiska handlingar bidra till att främja, förankra och försvara vår demokrati.

Nedan hittar du enkla tips på demokratiska handlingar du kan göra i vardagen. En hjälp för dig att vara en aktiv samhällsmedborgare.

Vad gör Svenska Lottakåren

Svenska Lottakårens medlemmar, lottor, är engagerade i att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Vi bidrar till vårt gemensamma totalförsvar genom att utbilda för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter.

Som lotta bidrar vi till samhällets krisberedskap och vårt gemensamma totalförsvar såväl i vardagen som i kris eller krig.

Vi utbildar både medlemmar och allmänheten i hemberedskap och demokratisk beredskap. Som medlem kan du bidra i händelse av en samhällskris och utbilda dig för totalförsvarets behov.