Lottor vid en vägg

Förmåner under utbildning

När du deltar på Svenska Lottakårens befattningsutbildningar, som deltagare eller kurspersonal, får du i regel ekonomisk ersättning under tiden. Här kan du läsa om vad som gäller.

Jobba som instruktör eller handledare

Du som är utbildad instruktör eller handledare söker här för att arbeta på en utbildning. Du är medlem i en frivillig försvarsorganisation.

För instruktörer och handledare