Lottor vid en vägg

Förmåner under utbildning

När du deltar på Svenska Lottakårens befattningsutbildningar får du i regel ekonomisk ersättning under utbildningstiden. Här kan du läsa om vad som gäller.

Dagpenning

Vid avtalsutbildning som är minst tre dagar lång och pågår i minst sex timmar per dag har du rätt till dagpenning. Ersättningen ges för varje utbildningsdag men inte lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar en utbildning. Dagpenningen grundas på din sjukdomsgrundande inkomst, SGI.

Om du saknar ett aktuellt SGI-beslut ska du skicka e-post till sgitotalforsvaret[at]forsakringskassan.se för att beställa blanketten Inkomst och arbetstid (5540). Det här skriver du i meddelandet till Försäkringskassan:

  • Ditt namn och personnummer
  • Om du är anställd, studerande, arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare. Om du är egen företagare ska du skriva vilken bolagsform du har. Om du både är anställd och har eget företag skriver du det.

Tänk på att vara ute i god tid om du behöver förnya ditt SGI, processen kan ta tid ibland.

Din SGI får inte vara äldre än 18 månader. Är SGI äldre än 18 månader betalas automatiskt lägsta dagpenning ut som ersättning. Skulle du vid utbildningens start sakna eller ha en för gammal SGI kan du alltid komplettera dina uppgifter i efterhand. Du får då mellanskillnaden utbetald. Komplettering av SGI skickas direkt till Svenska Lottakårens kansli.

För elever bosatta utomlands och saknar en svensk fastställd SGI eller pensionärer betalas lägsta ersättning ut per dag.

Du kan läsa mer om dagpenning när du tjänstgör i totalförsvaret på Försäkringskassans webbplats.

Räkneregel för dagpenning

SGI x 90 % / 365 = Dagpenningbeloppet per dag

Om du redan får någon ersättning från försäkringskassan som till exempel föräldrapenning är det ditt ansvar att meddela försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har du några frågor kring dagpenningen kan du ringa till din försäkringskassa för mer information.

Dagersättning

Dagersättningen betalas ut för avtalsutbildningar som är kortare än tre dagar. Ersättningen är skattefri och är på 146 kr per dag.

Resor

Svenska Lottakåren står för alla kostnader i samband med resor till och från utbildningen under förutsättningen att de följer vår resepolicy.

Kost och logi

Du får kostnadsfritt kost och logi under hela din utbildning. Är du förlagd på militärt logement får du i regel dela logementet med dina kurskamrater. Under annan utbildning inkvarteras du i regel i dubbelrum tillsammans med någon annan av dina kurskamrater.

Specialkost

För dig som kräver någon form av specialkost under en utbildning måste meddela det i samband med din ansökan till utbildningen. 

Om du utbildar dig för en krigsplacering (avtal med Försvarsmakten eller civil myndighet) finns tydliga riktlinjer att endast dessa specialkoster är tillåtna i fredstid: laktosintolerant, gluten, vegetarian samt ej fläsk.

    Försäkring

    Som medlem i Svenska Lottakåren är du alltid försäkrad under din utbildningstid. Deltagare tillhörande andra organisationer måste vara försäkrade genom sin egen organisation.

    Svenska Lottakåren följer H FRIVs regelverk vid militär utbildning. Kapitel sju finns i särskild bilaga och innehåller regler för ersättningar.