""

Förmåner under utbildning - deltagare

När du deltar på Svenska Lottakårens befattningsutbildningar får du i regel ekonomisk ersättning under utbildningstiden. Här kan du läsa om vad som gäller för dig som är deltagare.

Förlorad arbetsförtjänst - dagpenning

Vid befattningsutbildning som är minst tre dagar lång och pågår i minst sex timmar per dag har du rätt till dagpenning. Ersättningen ges för varje utbildningsdag men inte lördag och/eller söndag som inleder eller avslutar en utbildning. Undantag är om du behövt ta tjänstledigt från ditt ordinarie arbete dessa dagar, då kan du få ersättning om du har tjänstledighetsintyg från din arbetsgivare.

Dagpenningen grundas på din sjukdomsgrundande inkomst, SGI.

Om du saknar ett aktuellt SGI-beslut ska du skicka ett mejl till sgitotalforsvaret[at]forsakringskassan.se (sgitotalforsvaret[at]forsakringskassan[dot]se) för att beställa blanketten 'Inkomst och arbetstid (5540)'. Det här skriver du i meddelandet till Försäkringskassan:

  • Ditt namn och personnummer
  • Om du är anställd, studerande, arbetslös, uppdragstagare eller egen företagare. Om du är egen företagare ska du skriva vilken bolagsform du har. Om du både är anställd och har eget företag skriver du det. 

Om du har endast en arbetsgivare kan du logga in på Försäkringskassan på min sida och där anmäla din nya inkomst. 

Tänk på att vara ute i god tid om du behöver förnya ditt SGI, processen kan ta tid ibland.

Ditt SGI får inte vara äldre än 18 månader. Är ditt SGI äldre än 18 månader betalas det automatiskt ut den lägsta dagpenningen som är på 130 kr/dag. Skulle du vid utbildningens start sakna eller ha en för gammal SGI kan du alltid komplettera dina uppgifter i efterhand, dock inom tre månader efter avslutad utbildning. Du får då mellanskillnaden utbetald. Komplettering av SGI skickas direkt till Svenska Lottakårens kansli, ekonomi[at]svenskalottakaren.se.

För dig som är bosatt utomlands, student eller pensionär och saknar en svensk fastställd SGI, betalas lägsta ersättning ut per dag, alltså 130 kr/dag. 

Du kan läsa mer om dagpenning när du tjänstgör i totalförsvaret på Försäkringskassans webbplats.

Räkneregel för dagpenning

SGI x 90 % / 365 = Dagpenningbeloppet per dag

Om du redan får någon ersättning från Försäkringskassan som till exempel föräldrapenning är det ditt ansvar att meddela Försäkringskassan och avbryta dessa ersättningar. Har du några frågor kring dagpenningen kan du ringa till din försäkringskassa för mer information. 

Dagersättning

Dagersättningen betalas ut för befattningsutbildningar som är kortare än tre dagar samt för lördag och söndag om annan ersättning inte betalas ut den dagen. Förutsättningen är att utbildningen genomförs under minst 6 timmar den dagen. Ersättningen är skattefri och är på 146 kr/dag.

Resor

Svenska Lottakåren står för alla kostnader i samband med resor till och från utbildningen under förutsättningen att de följer vår resepolicy.

Kost och logi

Du får kostnadsfritt kost och logi under hela din utbildning. 

Är du förlagd på militärt logement får du i regel dela logement, dusch och toalett med dina kurskamrater. 

Vid kurser som genomförs på kursgårdar eller vandrarhem sker boende i flerbäddsrum. Dusch och toalett finns i korridoren. 

Under annan utbildning inkvarteras du i regel i dubbelrum tillsammans med någon av dina kurskamrater. 

Specialkost

Om du kräver någon form av specialkost under en utbildning måste du meddela det i samband med din ansökan till utbildningen.  

Om du utbildar dig för en befattning med krigsplacering (avtal med Försvarsmakten eller civil myndighet) är följande specialkost tillåten i fredstid: laktosintolerant, gluten, vegetarian samt ej fläsk. Andra avvikelser godkänns inte. 

Försäkring

Som medlem i Svenska Lottakåren är du alltid försäkrad under din utbildningstid. Deltagare tillhörande andra organisationer måste vara försäkrade genom sin egen organisation.