Kvinna i grön tröja med korsade armar

Gör skillnad du med

Totalförsvaret är en angelägenhet för alla oss som bor i Sverige. Vi kan alla vara delaktiga i att öka vårt samhälles motståndskraft i både kris och krig. Som lotta finns olika möjligheter för dig att göra skillnad.

Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår vilja att stå emot olika angrepp, vår försvarsvilja.

Svenska Lottakåren arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett engagemang för vårt gemensamma försvar. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället.

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt totalförsvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Bidra till totalförsvaret

Det är allas vårt ansvar att bidra till totalförsvaret, det regleras i totalförsvarsplikten som säger att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år är skyldiga att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap. Genom ett medlemskap i Svenska Lottakåren får du en möjlighet att utbilda dig i en befattning och därmed vara förberedd på vad du kommer göra i händelse av höjd beredskap.

Gör skillnad du med - bli medlem

Engagera dig

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt totalförsvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Engagera dig du också
Rosa himmel