Gör skillnad med avtal i Försvarsmakten | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Gör skillnad med avtal i Försvarsmakten

Försvarsmakten ska med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet. Du kan göra skillnad genom att utbilda dig för ett avtal med Försvarsmakten inklusive Hemvärnet. Efter utbildning blir du krigsplacerad och övar regelbundet med ditt förband. Du behöver inte ha gjort värnplikten.

Med ett avtal i Försvarsmakten är du utbildad och övad och ingår i ett militärt förband tillsammans med övriga soldater. Du behöver inte ha gjort värnplikten utan utbildas från grunden. Du gör en soldatutbildning som lär dig grunderna i att vara en soldat såsom att samarbeta med andra, lösa uppgifter tillsammans, bo i tältförläggning och hantera ditt vapen. Du får också utbildning i den befattning du väljer. Du blir krigsplacerad i ditt förband och övar tillsammans med dem.

Svenska Lottakåren utbildar (både kvinnor och män) i befattningarna:

Krav: du är medlem i en frivillig försvarsorganisation, är svensk medborgare, är mellan 18 och 60 år, har ingen krigsplacering tidigare.

Sandra har ett avtal i Försvarsmakten och är utbildad via Svenska Lottakåren"Jag valde att engagera mig militärt för att öka min förståelse och vidga mina perspektiv. Det är lärorikt, utmanande, utvecklande och stimulerande - i en kontext där ledordet är tillsammans."

Sandra är lotta och har ett avtal i Försvarsmakten. Läs mer om Sandras engagemang.

Stabsassistent

Befattningen som stabsassistent innebär att du är spindeln i nätet för all information som går ut från och kommer in till staben. Du hanterar denna information i enlighet med fastställda rutiner, lagar och bestämmelser. Du hanterar även olika tekniska system, allt från radio till krypto. Du stöttar stabens officerare genom att sammanställa information och presentera den på ett överskådligt sätt.

Läs mer och anmäl ditt intresse

Underrättelseassistent

Jobbet som underrättelseassistent innebär att samarbeta med underrättelsebefälen i arbetet med att samla in och sammanställa information. I en eventuell krigs-, kris- eller konfliktsituation är det viktigt att ha tillgång till så detaljerad information som möjligt om både händelser och aktörer för att chefer ska kunna fatta välgrundade beslut.

Läs mer och anmäl ditt intresse

Fältkock

Jobbet som fältkock är en utmaning utöver det vanliga. Du jobbar i ett team på fem personer som tillsammans ser till att servera näringsriktig mat till uppemot 350 personer samtidigt – fyra gånger om dagen. Du jobbar med både kroppen och knoppen för att säkerställa att maten finns tillgänglig på anvisad tid och plats. Det är en stark gemenskap i kokgruppen och du får direkt feedback från soldaterna vad de tycker om maten.

Läs mer och anmäl ditt intresse

Det är allas vårt ansvar att bidra till totalförsvaret, det regleras i totalförsvarsplikten som säger att alla som bor i Sverige och är mellan 16 och 70 år är skyldiga att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap. Genom ett medlemskap i Svenska Lottakåren får du en möjlighet att utbilda dig i en befattning och därmed vara förberedd på vad du kommer göra i händelse av höjd beredskap.

Jessica är fältkock

Laga mat till hundratals hungriga människor, utomhus och utan tillgång till kyl eller frys? Det är den typen av utmaningar som lockar Jessica Svensson. Sommaren 2019 gick hon Lottakårens utbildning till fältkock, för att kunna kombinera två av sina stora intressen: Mat och samhällsfrågor.

Läs mer

Ledarskap

Efter din grundutbildning finns det möjlighet att vidareutbilda dig till ledare. Till exempel som gruppchef eller som instruktör. roller som utvecklar dig samtidigt som du utvecklar andra.

Förmåner

När du går utbildning ingår, resa, mat, boende och all utrustning. Du får också dagpenning som ersättning för förlorad arbetsförtjänst.