Kvinna i uniform som håller ett äpple i handen

Gör skillnad med avtal i Försvarsmakten

Försvarsmakten ska med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet. Du kan göra skillnad genom att utbilda dig för ett avtal med Försvarsmakten inklusive Hemvärnet. Efter utbildning blir du krigsplacerad och övar regelbundet med ditt förband. Du behöver inte ha gjort värnplikten.

Med ett avtal i Försvarsmakten är du utbildad och övad och ingår i ett militärt förband tillsammans med övriga soldater. Du behöver inte ha gjort värnplikten utan utbildas från grunden. Du gör en soldatutbildning som lär dig grunderna i att vara en soldat såsom att samarbeta med andra, lösa uppgifter tillsammans, bo i tältförläggning och hantera ditt vapen. Du får också utbildning i den befattning du väljer. Du blir krigsplacerad i ditt förband och övar tillsammans med dem.

Sandra gör skillnad med avtal i Försvarsmakten

"Jag valde att engagera mig militärt för att öka min förståelse och vidga mina perspektiv. Det är lärorikt, utmanande, utvecklande och stimulerande - i en kontext där ledordet är tillsammans."

Sandra är lotta och har ett avtal i Försvarsmakten.

Läs mer om Sandras engegemang
Kvinna i militär uniform med korsade armar

Befattningar i det militära försvaret

Med ett avtal i Försvarsmakten stödjer du det militära försvaret och bidrar till att upprätthålla vårt lands förmåga att försvara sig mot yttre hot.