Gör skillnad som funktionär i en lokal kår

Svenska Lottakåren består av lokala lottakårer runt om i landet. I din lottakår kan du göra skillnad i det samhälle där du bor. Kårens styrelse ansvarar för att leda arbetet lokalt och många krafter behövs för att bland annat rekrytera, informera och utbilda.

Att vara funktionär i en lottakår innebär att du tar ansvar, tillsammans med andra, för att leda kårens arbete. 

Kårens styrelse väljs på kårstämman varje år. Styrelsens medlemmar och andra medlemmar som väljer att aktivt arbeta med uppgifter i kåren kallas för funktionärer.

Lottakåren har ansvar för information, rekrytering och medlemsvård enligt Svenska Lottakårens stadga. Som funktionär kan du till exempel delta i kårens rekryteringsarbete, att skapa aktiviteter för medlemmarna, att uppdatera kårens webbsida och sociala medier. 

Om du vill engagera dig i kårens arbete - hör av dig till din kår!

Hanna gör skillnad som kårchef i en lokal lottakår

"Jag vill göra skillnad och med andra kvinnor kan jag växa och utvecklas - Tillsammans blir vi starka!

I lottakåren är det självklart att en kvinna ska ta en ledande roll och bära hela verksamheten och ta hela ansvaret."

Läs mer om Hannas engenemang
Kvinna i grön tröja med korsade armar