Kvinna i träningskläder går på en väg omgiven av grönska

Hälsopolicy

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal med Försvarsmakten eller en civil myndighet ställer särskilda krav på din hälsa och förmåga att snabbt kunna rycka in och vara på plats om så är nödvändigt.

Du som är sjukskriven eller förtidspensionär på grund av sjukdom kan inte delta i Svenska Lottakårens militära utbildningar eller i utbildningar som förbereder dig för ett civilt beredskapsuppdrag.

Kraven finns för att säkerställa att du kan verka i din befattning även under höjd beredskap. 

Du får inte vara utsatt eller lida av:

  • kraftig allergi, astma eller diabetes - särskilt insulinbehandlad diabetes
  • kraftig övervikt
  • psykisk obalans
  • svaghet eller skada i leder eller rygg.

Du får inte gå utbildning om:

  • du är förtidspensionär
  • du är sjukskriven
  • du lider av en långvarig sjukdom.