""

Hälsopolicy

Här kan du ta del av Svenska Lottakårens hälsopolicy. För att bli medlem i Svenska Lottakåren ställs inga krav på din hälsa. De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal/överenskommelser med Försvarsmakten eller en civil aktör ställer särskilda krav på din hälsa och förmåga att snabbt kunna rycka in och vara på plats om så är nödvändigt.

Vår hälsa påverkar vårt fysiska, mentala och sociala välbefinnande. World Health Organization (WHO) definierar hälsa som ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom” (WHO 1948). Hälsa är alltså mer än enbart att vara fri från sjukdom. Det innefattar hur vi mår känslomässigt och hanterar daglig press (psykisk hälsa), vår fysiska hälsa och träning men också våra sociala relationer; hur väl vi känner oss bekräftade, har ett sammanhang och tillhör en gemenskap. 

Inga hälsokrav för att bli medlem 

För att bli medlem i Svenska Lottakåren ställs inga krav på din hälsa. Ett medlemskap kan förhoppningsvis bidra till en god hälsa när det gäller din sociala, psykiska och fysiska hälsa. 

Vid uppdrag inom organisationen 

När du tar på dig ett uppdrag för organisationen, oavsett om det är för din lokala kår eller riksförbundet, ska du självklart ha en hälsa som gör att du kan genomföra de förväntningar som ställs på uppdraget. Det kan till exempel vara uppdrag som styrelsemedlem eller funktionär.

Hälsokrav för dig som utbildar dig för avtal/överenskommelse för en befattning inom det svenska totalförsvaret 

De utbildningar som leder till eller ingår i redan existerande avtal/överenskommelser med Försvarsmakten eller en civil aktör ställer särskilda krav på din hälsa och förmåga att snabbt kunna rycka in och vara på plats om så är nödvändigt. Därför får du som är sjukskriven eller förtidspensionär på grund av sjukdom inte delta i Svenska Lottakårens utbildningar som förbereder dig för avtal/överenskommelse för krigsplacering eller civil beredskap. 
Avtal/överenskommelse ställer också olika krav på ålder (se specifik befattning där uppdragsgivarens krav specificeras). 

De krav som ställs på dig är för att du ska kunna klara av din befattning även i en krävande situation såsom en kris eller ett krig. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, kan påverka att du inte kan inneha avtal/överenskommelse. Det är en bedömning som görs av uppdragsgivande aktör (t ex Försvarsmakten eller annan nationell myndighet/länsstyrelse/kommun) utifrån vad som krävs i befattningen för att kunna klara av krisens eller krigets krav. 

Kraven gäller även dig som utbildar dig för överenskommelse med Svenska Lottakårens Stabspool.  

Du får inte vara utsatt eller lida av: 

  • kraftig allergi (t ex geting, jordnöt) eller matallergi (gluten och laktos ok) 
  • astma, diabetes - särskilt insulinbehandlad diabetes 
  • kraftig övervikt 
  • svaghet eller skada i leder eller rygg 
  • psykisk obalans 

Du får inte gå utbildning om: 

  • du är förtidspensionär 
  • du är sjukskriven 
  • du lider av en långvarig sjukdom 


För detaljerade frågor om Försvarsmaktens hälsopolicy hänvisar vi till Försvarsmakten.
 

Hälsopolicy

Ladda ner (140.21 KB)