Tre äldre kvinnor i samtal

Handbok för funktionärer

Material för dig som är funktionär i en lokal lottakår.

Här hittar du stöd för kårens arbete såsom mallar, tips och processer.

För att se materialet behöver du ha rollen funktionär i medlemssystemet och vara inloggad.