Bra saker att ha i sin krislåda

Hemberedskap

Plötsligt händer det att vardagen inte fungerar som vanligt. Vid ett elavbrott, storm, it-attack eller andra allvarliga händelser kan samhällsfunktioner sluta fungera normalt. Vatten kanske inte rinner ur kranen, butiken har slut på mat, internet är nere och det börjar bli kallt i bostaden. Vad gör du då för att ta hand om dig själv och dina nära?

3 tips för att vara förberedd på en samhällskris eller ett krig

1. Prata med grannar och bekanta

Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar.

Om ni är flera i samma hus eller område som samarbetar om er krisberedskap behöver inte alla ha allting..

Du kan lära dig mer via länkarna längre ner på den här sidan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

2. Var mentalt förberedd

Ett första steg att vara förberedd är att vara mentalt förberedd på att något kan hända. Fundera över vad som skulle kunna hända och hur din familj skulle kunna förbereda sig för att klara sig så bra som möjligt. Har ni alternativ värmekälla? Mat och vatten för att klara er en vecka? Kan ni kommunicera om elen går? Vilket stöd kan ni få från kommunen?

Planera för att kunna klara dig utan samhällets hjälp i upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och din familjs förutsättningar och behov. Det minsta lilla du gör kommer att vara värdefullt den dagen något händer. Hjälpen från samhället kommer först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Det kallar vi för att ha en hemberedskap. Om du är förberedd bidrar du till att alla runt omkring dig, ja till och med hela landet, kommer att klara en svår påfrestning bättre. Det kan ta lång tid innan vardagen fungerar normalt igen. Men om du har det du behöver under de första dygnen, får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut om ditt fortsatta agerande. Det kan också innebära att du slipper köa för varor som just då är mycket attraktiva.

Tänk också på att desinformation, medveten eller omedveten, ofta sprids vid kriser, tänk igenom innan det oväntade händer vilka källor du litar på och var du säkert kan inhämta information om vad som hänt behöver du inte bidra till att sprida falska uppgifter eller oro i onödan. Sveriges Radio P4 är  beredskapskanal, det vill säga där kommer information sändas vid en kris och på krisinformation.se hittar du verifierad information från myndigheterna.

Den förberedelse du gör för att kunna klara dig och din familjs behov har du nytta av oavsett om det är en fredstida kris eller ett krig som drabbar samhället.

3. Skapa en krislåda

Samla dina resurser som ska hjälpa dig hantera en fredstida kris eller krig. Du behöver säkerställa att du kan tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme för dig och din familj. Glöm inte bort husdjuren.

Termen krislåda är ett begrepp men i verkligheten får du nog inte plats med allt du behöver i en enda låda. Det kanske blir flera olika lådor för olika behov. Det viktiga är att varje familjemedlem vet var de kan hitta grejorna och att du roterar saker som mat och vatten så inget är otjänligt den dag ni behöver det. Glöm inte engagera barnen så att de också vet vad de ska göra om något händer.

Öva. Det blir svårt att laga mat på ett campingkök om du använder det för första gången den dagen du inte har något alternativ.

Checklista - krislådan

Ladda ner (135.12 KB)

Kokbok: Laga mat utan el

Ladda ner (253.8 KB)

Modern krismat

Svenska Lottakåren har sammanställt ett antal recept på modern krismat som vi hoppas att du ska gilla. Prova dem och tagga gärna #modernkrismat och #lottakåren.

Grunden i alla recepten på modern krismat är att det ska vara maträtter som idag är populära. Att vid kris börja äta nya maträtter kan skapa otrygghet och osäkerhet. Information om krismat och recepten är framtagna av Hugo Malm, Holma folkhögskola.

Ladda ner recept på modern krismat

Vad gör Svenska Lottakåren?

Våra lokala lottakårer stödjer kommunernas aktiviteter för att på olika sätt sprida informationen om hur du ökar din hemberedskap. Det är inget som vi enbart gör under en vecka om året utan hela året runt. 

Vi erbjuder tre olika beredskapsutbildningar där du får kunskap som gör dig förberedd. Utbildningarna är kostnadsfria och du behöver inte vara medlem. De finns både som fysisk kurs på olika platser runt om i landet och digitalt, du väljer det som passar dig bäst. Efter utbildningen Sköt dig själv har du kunskap om vad som krävs för att klara att ta hand om dig själv och din familjs grundläggande behov när krisen i samhället väl är ett faktum. Efter När det oväntade händer vet du vem som har vilket ansvar när samhället drabbas av en kris och vad du kan göra för bidra till samhällets beredskap. Efter Fakta och sanning i en demokrati har du verktyg för att slå hål på vilseledande information och bidra till att sprida verifierad information, och bidrar till demokratins motståndskraft.

Genom att engagera dig hos oss får du som kvinna möjlighet att göra en insats för att vi alla ska ha ett säkrare och tryggare samhälle. Ett medlemskap ger dig ett starkt kvinnligt nätverk och personlig utveckling samtidigt som du gör en viktig insats för vårt totalförsvar - oavsett hur du väljer att engagera dig.

Gå en utbildning

Svenska Lottakåren utbildar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, allmänheten för att öka kunskapen hos den enskilde i händelse av en samhällskris. Utbildningarna är kostnadsfria och du behöver inte vara medlem.

Förbered dig för kris

Här hittar du länkar till bra material som hjälper dig stärka din hemberedskap så du är förbered inför nästa kris.

Poddtips

Vi tipsar om ett gäng poddar där du kan lära dig mer om hemberedskap och totalförsvar.

Gräns

Sveriges Radio P1. Förstå hur Sverige försvarar sig mot hoten som finns här och nu. En podd om säkerhetspolitik och maktspelen som sker i det dolda.

Lyssna på Gräns

Beredskap

Sveriges Radio P4. Vid naturkatastrofer, stora strömavbrott och i värsta fall ett krig finns det sånt som du måste veta för att klara vardagen. En podd med Erik Blix om att förbereda sig för en kris.

Lyssna på Bredskap

Beredsam

En podd om hemberedskap, prepping, överlevnad samt kriser och katastrofer av Herman Geijer. Beredsam görs med stöd av ABF.

Lyssna på Beredsam