Funkitonär

Lottakårens arbete

Våra lokal lottakårer är basen i organisationen. Här finns den lokala gemenskapen. Kårens styrelse ansvarar för att leda arbetet lokalt och många krafter behövs för att bland annat rekrytera, informera och utbilda.

Lottakåren har ansvar för information, rekrytering och medlemsvård enligt Svenska Lottakårens stadga. Som funktionär kan du till exempel delta i kårens rekryteringsarbete, att skapa aktiviteter för medlemmarna, att uppdatera kårens webbsida och sociala medier. 

Som funktionär är du med och leder kårens arbete utifrån stadga och verksamhetsinriktning.

Kårstyrelsen väljs på den årliga kårstämman. Till kårstämman har du som medlem rätt att skicka in motioner och förslag på namn till styrelsen.

Funktionärer i en lottakår

En lottakår leds av styrelsen som väljs på kårstämman varje år. Kårstämman väljer lottakårens ordförande, kårchef, samt ledamöter och ersättare i styrelsen. Kårstämman väljer också minst en revisor, ersättare för revisor, ombud vid riksstämma , ersättare för ombud och valberedning.

För att underlätta kårens arbete är det önskvärt att ha flera styrelsemedlemmar och även funktionärer utanför styrelsen. I kårstyrelsen är det lämpligt att det förutom kårchefen finns en kassaförvaltare, sekreterare, utbildningsansvarig och informationsansvarig. 

Tillsammans blir arbetet roligare!

Funktionärsroller

Här hittar du beskrivningar av huvuduppgifterna för de vanligast förekommande funktionärsrollerna.

Kårchefens uppdrag

Ladda ner (66.94 KB)

Sekreteraren

Ladda ner (60.23 KB)

Kassaförvaltaren

Ladda ner (88.49 KB)

Utbildningslottan

Ladda ner (93.33 KB)

Informationslottan

Ladda ner (92.82 KB)

EGO-lotta/Egen org

Ladda ner (108.47 KB)

Handbok för funktionärer

Material för dig som är funktionär i en lokal lottakår. Här hittar du stöd för kårens arbete såsom mallar, tips och processer.

För att se materialet behöver du ha rollen funktionär i medlemssystemet och vara inloggad.

Gå till Handboken
Tre äldre kvinnor i samtal