Filipstads lottakår

VÄLKOMMEN TILL FILIPSTADS LOTTAKÅR

Filipstads Lottakår är en av två aktiva lottakårer i Värmland. Vi är en av landets äldsta kårer och 2023 firade vi vårt 95-årsjubileum. Vårt uppdrag är att rekrytera kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Som medlem i lottakåren får du gratis utbildning för tjänstgöring i försvaret som fältkock, stabsassistent eller underrättelseassistent. Det finns också många civila utbildningar, som även de är gratis. Du kan välja en civil stabsutbildning och tjänstgör då i Stabspoolen eller på t ex en Länsstyrelse eller du kan gå en kurs i krishantering för att kunna göra en insats under kris eller krig. Filipstads Lottakår samarbetar med MTE för detta ändamål. Det är en organisation under Länsstyrelsen som kan gå ut med terrängfordon och understödja samhället vid allvarliga kriser som t ex större bränder och översvämningar i länet. De söker samarbete med lottor som kan jobba som kock på en kokvagn i terräng , samt söker också stabspersonal.

Som medlem hos får du möjlighet till personlig utveckling och får träffa många nya likasinnade vänner som värnar om fred och frihet för vårt land. Vi har också samarbeten i kommunen, där vi bistår i olika arrangemang som skapar trivsel för invånarna, bl a säljer vi kaffe eller korv vid olika tillfällen, så i Filipstads Lottakår kan alla göra en insats. En stor uppgift vi har nu är att informera om krishantering i olika grupper, då detta blivit mycket aktuellt under senare tid. Vi  anordnar regelbundet kåraftnar med olika innehåll för att skapa gemenskap för våra medlemmar. Om du finner detta intressant så sök gärna medlemskap hos oss via hemsidan. 

Årsavgift 300 kr

Kontaktinformation

Besöksadress

Östra Villagatan 4 B Filipstad

Kontaktperson
Elisabeth Juhlin
Telefon
070-3184848

Funktionärer

  • Elisabeth Juhlin

  • Inger Rööhs

  • Britt Seffel

  • Rose-Marie Falk

  • Birgitta Geijer

  • Ingela Heikkinen

  • Petra Jonasson