Gotlands lottakår

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger dig som kvinna konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig.

Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap. Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Årsavgift 300 kr

Kontaktinformation

Telefon
0705657571

Funktionärer

 • Ulla Beckström

 • Anita Margareta Sjöberg

 • Gunnel Åkerbäck

 • Päivi Karabetian

 • Jenny Gardelin

 • Eva-Lena Öman

 • Ann-Louise Dellevik

 • Patricia Amaya Flores

 • Mathilda Bäckström

 • Ingrid Fredriksson

 • Carolina Sinander