Hälsingborgs lottakår

Hälsingborgs Lottakår är en anrik kår på över 90 år!

Vi anordnar aktiviteter på både vår och höst där alla medlemmar är hjärtligt välkomna! 

HÄLSINGBORGS LOTTAKÅR
Den 10 mars 1926 träffades ett antal försvarsintresserade damer och då bildades Föreningen Hälsingborgs Landstormskvinnor. Nu 91 år senare lever föreningen vidare under namnet Hälsingborgs Armélottakår. Kåren är den äldsta i Skåne och startades bara ett par år efter att den centrala organisationen bildades i Stockholm år 1924. Landstormsrörelsen, idag Hemvärnet, var den tidens frivilliga befälsutbildning och Landstormskvinnornas ambition var att ge stöd åt denna verksamhet. I Helsingborg var vi mer än 1000 medlemmar på 1940-talet och över 100.000 medlemmar i Sverige. Lottorna gjorde stora insatser inte enbart för försvaret utan också genom en aktiv gärning genom omhändertagande av flyktingar. Således har Svenska Lottakåren fina traditioner och minnen att se tillbaka på!

Vi arbetar ständigt för att anpassa rörelsen till dagens samhällsutveckling. I takt med att dagens samhälle förändras behövs Lottorna för att bistå både civilt och militärt. Allt engagemang räknas där du själv som medlem bestämmer hur mycket du kan och vill bidra med. Frivilligheten är nu som tidigare grundfilosofin i Lotta-verksamheten. Idag har Hälsingborgs Armélottakår över 50 medlemmar som träffas kontinuerligt på olika kåraktiviteter. Vi välkomnar alla nya medlemmar och uppskattar allt engagemang!

Vi tar ansvar, Vi samarbetar, Vi hittar ny vägar!   

Gå gärna med och följ oss på vår Facebook-sida "Hälsingborgs lottakår". /Solveig Aplander Rosencrantz- ordf.

Årsavgift 300 kr

Kontaktinformation

Besöksadress

Vi är anträffbara vid kåraftnar. Via mail och telefonnummer. Mitt emot Pizzerian Ättekullagatan 6 253 61 Helsingborg

Kontaktperson
Solveig Aplander Rosencrantz
Telefon
0739510576

Funktionärer

  • Solveig Rosencrantz

  • Lisbeth Persson Farkas

  • Linda Svahn

  • Tanja Wirholm

  • Anna Nyström

  • Ann-Christin Andersson

  • Nanette Jonsson

  • Margareta Tasevski

  • Ann Charlotte Assarsson Plogner