Fotografi av en kruka med gula blommor med två flaggor i bakgrunden, dels den blågula svenska flaggan och sedan standaret för Svenska Lottakåren

Haparanda lottakår

Fotografi av en kruka med gula blommor med två flaggor i bakgrunden, dels den blågula svenska flaggan och sedan standaret för Svenska Lottakåren

Välkommen till Haparanda Lottakår!

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger dig som kvinna konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig.

Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap. Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Som medlem väljer du graden av ditt engagemang, medlem som deltar i kårens aktiviteter,funktionär och/eller avtal med försvarsmakten eller civil myndighet.

Årsavgift 250 kr

Kontaktinformation

Besöksadress

Då vi inte har en egen lokal, kontakta oss på 070-2442592 eller haparanda [at] svenskalottakaren.se, då bokar vi tid och plats för vidare information.

Telefon
070-2442592

Funktionärer

  • Ulla Britt Kenttä

  • Barbro Bäckström

  • Siv Pelli

  • Gull-Britt Granbom

  • Doris Marianne Tano

  • Elin Innala

  • Sari Salonen