Skivarps lottakår

Välkommen till Skivarps Lottakår.

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället. Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger dig som kvinna konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet.

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig.

Vi arbetar för att alla kvinnor, oavsett ålder ska kunna bidra med att stärka och trygga vårt samhälle.

Skivarps lk är medlem i nätverket Malmöhuslottorna. Nätverket är ett samarbete mellan flera lokala kårer i Skåne och arbetar för att kunskaps och erfarenhets utbyte och ta del av fler arrangemang.

 

 

Årsavgift 300 kr

Kontaktinformation

Besöksadress

Våra kåraftnar har vi i Gamla Brandstationen i Skivarp.

Telefon
073 0270466

Funktionärer

  • Gull-Britt Olander

  • Ulla-Karin Andersson

  • Kerstin Maria Blixt

  • Britt Olsson

  • Anne-Charlotte Strandberg

  • Sandra Mårtensson