140 - Kvinnors försvarsengagemang

22 mars 2022
Jessica Åkerström, Ungdomsbaromtern

Jessica Åkerström, analyschef på Ungdomsbarometern, berättar om de lärdomar som kan dras från ett antal undersökningar som gjorts för Svenska Lottakåren. Bland annat visar det sig att unga kvinnor, 15-17 år, har låg kunskap om totalförsvaret men demokrati och mänskliga rättigheter är viktiga ämnesområden. Generation Z har ett stort samhällsengagemang men det engagemanget ger sig uttryck på andra sätt än i ett klassiskt medlemskap. (Undersökningarna gjordes innan 2022).

Lästips: