172 - Att leda under press

31 augusti 2023
Händer i olika färger som samlas i mitten, en röd hand pekar ut riktningen

Del sex av sju i poddserien Stärk ditt ledarskap.
Som ledare kommer vi att hamna i pressade situationer där vi behöver fatta beslut snabbt och inte kan inkludera våra medarbetare som vi gör i vardagen. I en pressad situation, precis som i vardagen, handlar det om att anpassa sig efter kontexten. David Bergman, Försvarshögskolan, visar på att om vi ska kunna hantera en pressad situation utan att bli handlingsförlamad och kunna fatta välgrundade beslut behöver vi öva.

Lästips: