175 - Skolornas Fredspris 2023 tilldelas Schillerska gymnasiet

12 oktober 2023
""

Schillerska gymnasiet i Göteborg är vinnare av Skolornas Fredspris 2023. Priset innebär ett kunskapslyft för både elever och lärare under ett helt år som stärker skolans demokratiarbete. Schillerska har en tradition av samhällsengagemang och priset innebär en möjlighet att lägga fokus på och få stöd i att hitta nya sätt att knyta ihop historien med nutiden för att skapa förståelse och engagemang för demokratifrågorna. Rålambshovsskolan, Stockholms stad, vann priset 2022 och har under året sett hur priset har skapat engagemang hos eleverna och bidragit till en större förståelse för vikten av att värna demokratin. 

Lästips: