180 - Motstånd mot jämställdhet inom Försvarsmakten

25 januari 2024
Frida Linehagen

Försvarsmakten har som mål att öka andelen kvinnor men utvecklingen går långsamt. Frida Linehagen har i sin avhandling utforskat anledningarna bakom den långsamma utvecklingen och kopplar den till ett motstånd mot förändring på strukturell, organisatorisk och professionell nivå. Till exempel såg Frida att kvinnor valde att anpassa sig för att passa in i normen istället för att bidra med att annat perspektiv som just kvinna. Medan däremot männen inte ser jämställdhetsproblematiken som stor eftersom de själva är en del av majoriteten. 

Lästips: