181 - Nato ställer krav på det civila försvaret

8 februari 2024
Nato

Det civila försvaret har till uppgift att skydda civilbefolkningen, säkerställa att samhällsviktiga funktioner fungerar och stödja Försvarsmakten. Johan Hjelm, MSB, är tydlig med att det förändras inte när vi blir medlem i Nato. Skillnaden blir att omfattningen blir större när vi behöver ta höjd för att förutom vår egen befolkning och Försvarsmakten också behöver ta hand om våra allierades militära förband. 

 

Lästips: