190 - En svensk engagerar sig

27 juni 2024
Emelie Edin, Volontärbyrån

Volontärbarometern tar tempen på svenskars ideella engagemang. Emelie Edin, Volontärbyrån, lotsar oss genom årets resultat där en trend är att svenskars engagemang är fortsatt högt. Omvärldshändelser påverkar vårt engagemang, både vilka frågor vi engagerar oss i men även på vilket sätt vi engagerar oss. I år syns ett något minskat stöd för kris- och samhällsberedskapsfrågor men även ett större engagemang från speciellt ungdomar för mänskliga rättigheter. Ett ideellt engagemang säger Emelie ger fördelar för individen, organisationen men även vårt samhälle.

Lästips: