Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

114 - Kommunerna levererar trots en vardag i kris

Ida TexellPandemin har stor påverkan på samhället och inte minst kommunerna som trots stort tryck förväntas leverera sitt grundläggande samhällsansvar precis som vanligt. Kommunen är den myndighet som är närmast medborgarna och snabbast märker hur händelseförloppet utvecklas och kan många gånger se behov av nya beslut innan samordnande myndighet ser samma bild. Ida Texell är kommundirektör i Upplands-Bro och kommunen förberedde sig tidigt på att behöva ha uthållighet under lång tid och lade en tidshorisont på 30 månader. Personalen har tillsammans gjort sitt ytterst för att behålla kvalitet och service och kunna fortsätta leverera det som medborgarna förväntar sig ska fungera. 

Lästips:

 

113 - Stabsassistent i skarp insats

Sandra Rosén LarssonSandra har det senast året jobbat i Försvarsmaktens grupp som hanterar de förfrågningar som stöd som kommer in från samhället i samband med pandemin. En möjlighet hon fått på grund av att hon som lotta har utbildat sig till stabsassistent med avtal i Försvarsmakten. Sandra berättar om det stora stöd som Försvarsmakten har gett, och fortsätter ge, och vad hon lärt sig under året.

Lästips

112 - Räddningstjänsten måste bli mer jämställd

Emma Nordwall, förbundsdirektör räddningstjänsten Skåne NordvästEmma Nordwall är en av få kvinnor på positionen som förbundsdirektör inom räddningstjänsten. Det är få kvinnor anställda även som brandman och Emma ser ett stort behov av att fler kvinnor kommer in för att möjliggöra en bättre representation i mötena med kommuninvånarna. Emma menar att det har skett förändringar efter #larmetgår som var räddningstjänstens upprop under #metoo. Men det räcker inte att bara ha en jämställdhetsplan utan Emma vill se att planen kokas ner till faktiska åtgärder så arbetet är på intet sätt färdigt. 

Lästips: 

 

111 - Lottor stöttade Norrköpings kommun under pandemin

Emma Filipsson, Östgöta-Tjust lottakårEmma är lotta i Östgöta-Tjust lottakår. I september tog hon på sig samordningsrollen från kårens håll när Norrköpings kommun bad om hjälp i coronapandemin. Kåren tog över koordineringsansvaret för kommunens insats Medborgarstöd som hjälpte personer i riskgrupp att handla mat och hämta mediciner. Emma, tillsammans med ett gäng lottor, ansvarade för att skicka beställningen som individen gjort till rätt matbutik och vidare till de som skulle hämta upp beställningen och leverera till beställaren. Kunskaper från stabsarbete var en framgångsfaktor i att snabbt kunna organisera om och skapa effektivitet i insatsen. 

Lästips:

110 - Kvinnor och män ser olika på frågor kopplade till säkerhet

Charlotte WagnssonCharlotte Wagnsson, professor vid Försvarshögskolan, undersökte synen på säkerhet och orsaker till säkerhetshot och lösningar bland allmänheten. När Charlotte tittade på det insamlade materialet visade det sig att det fanns tydliga skillnader mellan hur kvinnor och män ser på frågor kopplade till säkerhet, i allitfrån brottslighet till terrorism och nationell säkerhet. Kvinnor visade sig vara mer benägna att se på säkerhet kopplat till personlig säkerhet medan män kopplade säkerhet mer till nationell säkerhet. Kvinnor är också mer benägna att se strukturella orsaker till kriminalitet, militära hot och terrorism och kvinnor var mer benägna att föreslår förebyggande åtgärder för att lösa säkerhetsproblem.

Lästips

109 - Vad handlar egentligen säkerhet om

Robert Egnell, professor och rektor FörsvarshögskolanRobert Egnell, professor och rektor på Försvarshögskolan, breddar vår syn på vad säkerhet är. Traditionellt brukar vi fokuserar på statens säkerhet mot externa militära hot. Men för oss människor är det snarare vardagliga utmaningar vi brottas med och hoten är idag mer komplexa än enbart ett externt militärt hot. Mänsklig säkerhet utgår från människan och inte från staten. Statens säkerhet behövs självklart för att skapa säkerhet för oss individer men perspektivet mänsklig säkerhet hjälper oss komma ihåg att staten finns till för att skydda individerna och inte tvärtom. 

Lästips:

108 - Initiativ Gryning sätter fokus på våld i nära relationer

Varg GyllanderInnan årets slut har förmodligen 10 000 kvinnor anmält att de blivit misshandlad av en närstående och mellan 15-20 kvinnor kommer att ha mördats av en närstående. Inom Stockholmspolisen identifierade man att våld i nära relationer inte hade samma fokus som annan grov brottslighet som till exempel skjutningar. För att minska våldet, öka tryggheten och lagföra förövare startades Initiativ Gryning. Varg Gyllander berättar bland annat om hur projektet arbetat med normer för att brott i nära relationer ska få samma resurser som annan grov brottslighet. 

Lästips

 

107 - Trygghetsvärdar ökar den upplevda tryggheten i Trelleborg

Malin Ekblad, säkerhetschef Trelleborgs kommunMalin Ekbland har som säkerhetschef i Trelleborgs kommun ett brett ansvarsområde, från civilt försvar till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Trots minskande brottsstatistik ökade den upplevda otryggheten bland kommuninvånarna. För två år sedan införde kommunen därför trygghetsvärdar för att försöka vända trenden. Deras uppgift är att öka tryggheten, minska brottsligheten och förebygga oönskade händelser. Alla kommunens förvaltningar bidrar till trygghetsarbetet och med en gemensam lägesbild blir det lätt att peka ut var trygghetsvärdarna behöver göra insatser.

Lästips

106 - Tänk säkert för att skydda din digitala data

Jan Olsson, Nationellt it-brottscentrumHur säker är din information på internet? I och med att fler och fler människor världen över kopplar upp sig mot internet, dessutom med flera olika enheter, ökar cyberbrottsligheten lavinartat. Jan Olsson jobbar med cyberbrottslighet på Nationellt it-brottscentrum och berättar om den ökande kriminaliteten på internet. Det är lätt att vara anonym och man kan lura många miljoner människor. Många gånger är det vi som individer som är den svaga länken som går att lura att använda den säkra produkten på ett felaktigt sätt. Det gäller att tänka efter före och med några enkla knep kan du skydda din data. 

Lästips:

105 - Hatbrott måste ses som de brott de är

Thomas Bull, Malmö stadThomas Bull är trygghetsutvecklare i Malmö stad med fokus på hotbrottsfrågor. Malmö stad jobbar systematiskt med trygghet- och säkerhetsfrågor och Thomas uppgift är att stärka kunskapen hos kommunen och dess samarbetspartners så att hatbrottsfrågor ses för de brott de är. Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Thomas arbetar för att hatbrottsfrågorna ska bli synliga i både kommunens dagliga trygghetsarbete men också för att hela rättskedjan ska kunna hantera dem på rätt sätt.

Lästips:

Sidor