Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

106 - Tänk säkert för att skydda din digitala data

Jan Olsson, Nationellt it-brottscentrumHur säker är din information på internet? I och med att fler och fler människor världen över kopplar upp sig mot internet, dessutom med flera olika enheter, ökar cyberbrottsligheten lavinartat. Jan Olsson jobbar med cyberbrottslighet på Nationellt it-brottscentrum och berättar om den ökande kriminaliteten på internet. Det är lätt att vara anonym och man kan lura många miljoner människor. Många gånger är det vi som individer som är den svaga länken som går att lura att använda den säkra produkten på ett felaktigt sätt. Det gäller att tänka efter före och med några enkla knep kan du skydda din data. 

Lästips:

105 - Hatbrott måste ses som de brott de är

Thomas Bull, Malmö stadThomas Bull är trygghetsutvecklare i Malmö stad med fokus på hotbrottsfrågor. Malmö stad jobbar systematiskt med trygghet- och säkerhetsfrågor och Thomas uppgift är att stärka kunskapen hos kommunen och dess samarbetspartners så att hatbrottsfrågor ses för de brott de är. Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade ras, hudfärg, etniska bakgrund, trosbekännelse, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Thomas arbetar för att hatbrottsfrågorna ska bli synliga i både kommunens dagliga trygghetsarbete men också för att hela rättskedjan ska kunna hantera dem på rätt sätt.

Lästips:

104 - Marinchef på kurs mot framtiden

Konteramiral Ewa Skoog Haslum, marinchefKonteramiral Ewa Skoog Haslum tillträdde som marinchef i januari. Hon känner sig trygg med verksamheten efter 33 års erfarenhet i marinen. Hon är del av en grupp kvinnor som den senaste tiden klivit upp på höga chefsposter inom Försvarsmakten. Ewa är tydlig med att fler kvinnor behövs för att Försvarsmakten ska få tillgång till de bästa ur hela årskullen och uppmanar tjejer att göra värnplikten om de får möjlighet. Med sina många år i Försvarsmakten hoppas hon att hon kan tjäna som förebild för unga tjejers föräldrar i att de kan se en kvinna i deras egen ålder på en hög chefsposition. Framöver väntar den vanliga skarpa verksamheten och övningar men också att sätta en kurs för hur marinen ska utvecklas.

Lästips:

103 - "Det är en bra erfarenhet att göra värnplikten"

Freja VredinLottan Freja Vredin ville bli militär. Medan hon väntade på att få mönstra började hon utbildning som frivillig till Hemvärnet. Idag är hon anställd soldat. Freja berättar om mönstringen och värnplikten och varför du som tjej ska göra den.

Lästips:

102 - "Jag ville stärka mig själv"

Matilda LarssonLottan Matilda ville göra värnplikten för att få en paus från studierna och utveckla sig själv. Under värnplikten tillbringar man hela dygnet tillsammans med sina kamrater. Man sover i gemensam sovsal och duschar i gemensamt duschrum. Det kan vara väldigt ovant för många. Matilda upplevde inte det som ett problem för alla var väldigt hänsynsfulla och i duschrummet fanns det duschdraperier. Matilda hade läst på i förväg och hade bland annat satt ihop ett kit för att kunna hantera mensen ute i fält när hon var långt från ett badrum.

Lästips:

101 - "Det här är verkligen något för mig"

Elin JohanssonElin Johansson bestämde sig redan som väldigt liten för att hon skulle göra värnplikten. Nu ska hon snart mönstra. Det är lite nervöst men hon har förberett sig så mycket hon kan. Erfarenheterna som lotta har också gett henne trygghet i att det militära livet passar henne.

Lästips:

100 - Lottor stärker varandra och samhället

Lottapodden nr 100I det hundrade avsnittet möter du Svenska Lottakårens rikslottachef Heléne Rådemar och generalsekreterare Anna Nubäck. Tillsammans berättar de om den uppgift Svenska Lottakåren har som en av 18 frivilliga försvarsorganisationerna i att stärka försvarsviljan. Heléne och Anna berättar också om varför det fortfarande är viktigt att ha en försvarsorganisation för enbart kvinnor och vad det är som gör att Svenska Lottakåren har fortsatt vara relevant sedan starten 1924.

Lästips:

99 - "Jag var en av rekryterna"

Agnes ÅbergI juni muckade lottan Agnes Åberg efter att ha genomfört värnplikten vid Amfibieregementet i Berga utanför Stockholm. Till hösten börjar hon en anställning som ledningssoldat. Att göra värnplikten var ett beslut som växte fram i och med Agnes engagemang som lotta. Innan inryck var Agnes nervös och tivlade på sin egen förmåga men upptäckte att hon och de andra rekryterna hela tiden fick den utbildning de behövde för att klara de utmaningar de ställdes för. 

Lästips:

98 - Värna vår demokrati och frihet är viktigt

Lena HallinGeneralmajor Lena Hallin är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Hon är del av en grupp kvinnor som den senaste tiden klivit upp på höga chefsposter inom Försvarsmakten. Lena hoppas att det ska visa att det finns alla möjligheter att utvecklas i Försvarsmakten, både som chef men också på andra sätt. Försvarsmakten ska försvara hela Sverige och då behöver det finnas representation även inom myndigheten menar Lena. 

 

Lästips:

97 - En rättighet för kvinnor att delta i fredsarbetet

Petra Tötterman AndorffFN:s säkerhetsrådsresolution 1325 fyller 20 år i år. Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare på Kvinna till Kvinna, berättar med utgångspunkt utifrån rapporten 'A Right Not A Gift' hur resolutionen har påverkat kvinnors delaktighet i fredsbyggande och fredsprocesser. Det finns utmaningar men de 91 kvinnliga fredsbyggare som intervjuats berättar i rapporten om hur resolutionen har gett dem möjlighet att påverka. 

Lästips:

Sidor