Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

40 - Fler kvinnor gör Försvarsmakten bättre

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén i ett samtal om varför det är viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Ungefär 17% av de som dagligen jobbar i Försvarsmakten är kvinnor, en alldeles för låg andel. Samtidigt som myndigheten har ett stort behov av att öka andelen kvinnor sker fortsatt kränkningar och trakasserier vilket uppropet #givaktochbitihop tydligt visade. ÖB berättar vilka krav han ställt på organisationen för att skapa förändring.

Lästips

39 - Att utöva sin demokratiska rättighet

Emma BacklundEmma Backlund reste i oktober förra året till Kirgizistan som valobservatör. Det var en lärorik upplevelse där Emma fick möjlighet att lära känna ett land vi sällan hör något om. Efter utbildning i Sverige var hon på plats under en vecka för att följa valet. Hon reste runt i det distrikt hon och hennes kollega Greg hade ansvar för och träffade valarbetare och väljare. Samtalen med dessa låg till grund för den rapport som de lämnade in över hur valet gått till. I uppdraget fanns också att speciellt titta på kvinnors möjligheter att rösta utan påtryckning.

Lästips:

38 - Du klarar mer än du tror

Clara TollClara Toll är en av alla kvinnor som gjort militär grundutbildning. För att förbereda sig själv och också lyfta fram att kvinnor verkligen jobbar i Försvarsmakten startade hon instagramkontot Militärkvinnor. Det och facebookgruppen har utvecklas till en mötesplats där kvinnor som undrar hur det är att göra militär grundutbildning och att jobba i Försvarsmakten har möjlighet att få svar på sina frågor. Clara berättar om hur hon under grundutbildningen upptäckte att hon klarade så mycket mer än hon tror och om hur tydliga befäl lade grunden för en bra utbildning där värdegrunden fanns levande hela tiden. Clara ger dig också tips på hur du kan förbereda dig inför utbildningen.

Lästips:

37 - När kvinnorna bryter tystnaden

Elisabeth SchimannElisabeth Schimann är lotta, jobbar som polis och har ett stort engagemang i försvaret. I Lottapodden på internationella kvinnodagen pratar vi om vad det har betytt att #metoo-kampanjen fått så stor spridning. Det handlar om vikten av att kvinnor vågade träda fram och bryta tysthetsnormen och det starka stöd kvinnor gav varandra. Vi pratar också om vad som hänt sedan hösten och vad vi har kvar att göra för att kvinnor ska ha lika möjligheter som män.

Lästips:

36 - Nationella trygghetsundersökningen

Åsa Irlander Strid, BRÅÅsa Irlander Strid, BRÅ, berättar om resultaten från senaste nationella trygghetsundersökningen som bland annat visar att kvinnor oroar sig mer än män för brottslighet och att 12% av kvinnor väljer att inte gå ut på kvällen för att de känner sig otrygga. Undersökningen gjordes i början av 2017 så resultaten är inte påverkade av #metoo-rörelsen.

Lästips:

35 - Unga en del i att skapa säkerhet

Maj Pettersson, Fryshuset, berättar om arbetet med att ge unga möjlighet att vara delaktiga i att skapa sin egen framtid och vad som händer när unga inte känner sig delaktiga. FN:s resolution 2250 om ungas roll i säkerhetsskapande är ett erkännande av att unga också måste vara en del i processen för att vi ska ha varaktig fred och säkerhet på global såväl som lokal nivå. För att skapa delaktighet behöver unga finnas med redan i åtgärdsanalysen för att säkerställa att deras verklighet representeras rätt.

Lästips:

34 - Hot, budskap och ideologi på den digitala arenan

Magnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICSMagnus Sahlgren, forskare på FOI och RISE SICS, berättar om vad FOI:s forskning på hur extremistiska krafter använder den digitala arenan för att sprida hot, budskap och ideologi. Studien har enbart tittat på öppna källor och det finns enormt mycket innehåll som bara är en googlesökning bort. Symboler används för att sprida budskap och vi behöver alla lära oss att se dem, att vara faktakritisk och inte falla i fällan för den alternativa verklighet som presenteras.

Lästips:

33 - Polisens ansvar i utsatta områden

Linda H Staaf, chef för Polisens Underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen, berättar om hur Polisen definierar utsatta och särskilt utsatta områden men också om hur de boende drabbas när alternativa samhällen byggs upp som ett resultat av att det sociala kollektivet inte längre klarar av att upprätthålla de normer som vi associerar med demokrati. 

Lästips:

32 - Uppropet #givaktochbitihop skapar förändring

Patricia Wall, överstelöjtnant i FörsvarsmaktenPatricia Wall, överstelöjtnant i Försvarsmakten, är en av de kvinnor som skrivit under uppropet #givaktochbitihop som pekar på de sexuella trakasserier och kränkningar som pågått och pågår inom Försvarsmakten. Hon berättar om varför det var viktigt för henne att skriva under uppropet och hur hon som chef arbetar för att skapa en trygg arbetsmiljö och vad hon hoppas på att uppropet ska betyda för utvecklingen inom Försvarsmakten.

Lästips:

31 - Kunskap och tillit bygger försvarsvilja

Nina Larsson, förbundschef Studieförbundet VuxenskolanNina Larsson, förbundschef på Studieförbundet vuxenskolan, berättar om kunskap och bildning som motståndskraft mot populism och olika former av totalitära krafter. Bildning ger den enskilda människan möjlighet att navigera säkrare i tider av filterbubblor och fejk news. Studieförbund och föreningar skapar möten mellan människor och i möten skapas tillit vilket gör att man får ökad förståelse för varandra och det är väldigt grundläggande i en demokrati.

Lästips:

Sidor