Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

46 - Vi måste ta upp fajten för demokratin

För Karin Aaseby, Demokratibygget, är demokrati ett förhållningssätt till varandra, en männikosyn och en process. I en hållbar demokrati tar vi till vara allas åsikter och tankar för att vi tillsammans ska kunna fatta beslut kring de stora frågor som vi behöver jobba med. Men rädslor gör att demokratin är hotad. Världen har fått en örfil och det är dags att vi vaknar upp, kavlar upp ärmarna och pratar men också lyssnar, för då har vi en chans att vitalisera demokratin igen. En chans att säkerställa att alla känner att de har access till demokratiska verktyg och har demokratiskt inflytande.

Lästips:

45 - Med sjöstrid som vardag

Malin Svalling och Helena AnderssonMalin Svalling, sjöman, och Helena Andersson, andre stridsledningsofficer, berättar i det här avsnittet av Lottapodden om varför de valt ett arbete i marinen. Samtalet spelades in ombord på HMS Kullen där Helena jobbar i samband med en rundtur som 4:e sjöstridsflottiljen bjöd in till i mitten på juni. Både Helena och Malin tycker de har världens bästa jobb, ett jobb med utmaningar och stark kamratskap där ingen dag är den andra lik. De jobbar och bor tillsammans med sina kollegor och tillbringar mycket tid ute på sjön för att lösa sina arbetsuppgifter.

Lästips:

44 - Lokal demokrati vägen till utveckling

Shannon Lövgren, ICLDShannon Lövgren, från Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD), berättar om organisationens uppdrag att främja lokal demokrati i låginkomstländer. Ett nyckelområde för ICLD är kvinnors delaktighet. När kvinnor är delaktiga i de politiska beslutsfattandet mår samhällen bättre; fler barn går i skola, speciellt flickor, bättre finansiella beslut tas, det är mindre korruption och det finns en större nöjdhet bland medborgare över just de politiska besluten. Kvinnorna som deltar i den 18 månader långa utbildningen får verktyg för att kunna stötta sina lokalsamhällen bättre. De blir stärkta i att de har makt och kan påverka. Samtalet är på engelska.

Lästips:

43 - Bli en prepper du med

Anna-Maria StawrebergEn fascination för katastroffilmer ledde journalisten Anna-Maria Stawreberg in på prepping. Hon upptäckte en folkrörelse och det blev till slut en bok för att sprida kunskap till fler på ett sätt som inte skräms. Det gäller helt enkelt att ta ansvar för sig själv i händelse av en samhällskris och att kunna hjälpa andra eftersom samhällsfunktioner behöver fokuseras på de som inte klarar sig själv. Anna-Maria tipsar om vad du kan göra för att förbereda dig. Med rätt enkla medel kan du tillse att du tar hand om grundbehoven; vatten, mat, värme och kommunikation.

Lästips:

42 - Ett plagg som alla andra

Payman HajrI vuxen ålder valde Payman Hajr att ta på sig slöja, ett val som för henne inte är det minsta kontroversiellt men som är det för så många andra. Det är ett samtal om vad slöjan betyder för Payman, hur hon ser på sig själv som svensk muslim och varför hon på grund av att hon bär slöja behöver försvara det ställningstagandet. Men det handlar också om yttrandefrihet och möjligheten att göra egna val, att kliva utanför normen. Och att vara stolt över sig själv. 

Lästips:

41 - Ingen ska behöva möta hatet ensam

Nina Dennert - grundare av Jag är härMina Dennert snackar inte bara, hon gör. Som 2016 när hon upplevde att något måste göras åt det massiva näthatet. #jagärhär blev sättet som hon och likasinnade kunde hitta varandra i kommentarsfälten för att tillsammans stoppa hatet. Idag tar många mediabolag hatet på större allvar och #jagärhär har blivit en förening som vill stärka människor i att reagera och stå upp när andra bli utsatta för hat och hot. För sitt engagemang har hon fått flera priser, bland annat 2017 års Anna Lindh-pris.

Lästips:

40 - Fler kvinnor gör Försvarsmakten bättre

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén i ett samtal om varför det är viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Ungefär 17% av de som dagligen jobbar i Försvarsmakten är kvinnor, en alldeles för låg andel. Samtidigt som myndigheten har ett stort behov av att öka andelen kvinnor sker fortsatt kränkningar och trakasserier vilket uppropet #givaktochbitihop tydligt visade. ÖB berättar vilka krav han ställt på organisationen för att skapa förändring.

Lästips

39 - Att utöva sin demokratiska rättighet

Emma BacklundEmma Backlund reste i oktober förra året till Kirgizistan som valobservatör. Det var en lärorik upplevelse där Emma fick möjlighet att lära känna ett land vi sällan hör något om. Efter utbildning i Sverige var hon på plats under en vecka för att följa valet. Hon reste runt i det distrikt hon och hennes kollega Greg hade ansvar för och träffade valarbetare och väljare. Samtalen med dessa låg till grund för den rapport som de lämnade in över hur valet gått till. I uppdraget fanns också att speciellt titta på kvinnors möjligheter att rösta utan påtryckning.

Lästips:

38 - Du klarar mer än du tror

Clara TollClara Toll är en av alla kvinnor som gjort militär grundutbildning. För att förbereda sig själv och också lyfta fram att kvinnor verkligen jobbar i Försvarsmakten startade hon instagramkontot Militärkvinnor. Det och facebookgruppen har utvecklas till en mötesplats där kvinnor som undrar hur det är att göra militär grundutbildning och att jobba i Försvarsmakten har möjlighet att få svar på sina frågor. Clara berättar om hur hon under grundutbildningen upptäckte att hon klarade så mycket mer än hon tror och om hur tydliga befäl lade grunden för en bra utbildning där värdegrunden fanns levande hela tiden. Clara ger dig också tips på hur du kan förbereda dig inför utbildningen.

Lästips:

37 - När kvinnorna bryter tystnaden

Elisabeth SchimannElisabeth Schimann är lotta, jobbar som polis och har ett stort engagemang i försvaret. I Lottapodden på internationella kvinnodagen pratar vi om vad det har betytt att #metoo-kampanjen fått så stor spridning. Det handlar om vikten av att kvinnor vågade träda fram och bryta tysthetsnormen och det starka stöd kvinnor gav varandra. Vi pratar också om vad som hänt sedan hösten och vad vi har kvar att göra för att kvinnor ska ha lika möjligheter som män.

Lästips:

Sidor