Lottapodden | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Lottapodden

Samtal om fred och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Varannan vecka kan du lyssna på ett nytt avsnitt, vart du vill, när du vill.

Prenumerera på Lottapodden i Apple Podcast, Podbean eller Spotify så missar du inte ett avsnitt.

30 - Samverkan nyckeln för nya totalförsvaret

Ann Ödlund - FOIAnn Ödlund, forskare på FOI, berättar om forskningen kring det nya totalförsvaret. Det handlar om att dra lärdom av historien men att anpassa efter den komplexitet som finns i samhället idag och ha en långsiktighet i planeringen. Samverkan är en nyckel men även att kommuner lyckas engagera sina medborgare att förstå vikten av att skaffa sig kunskap om var de vänder sig när det oväntade händer. Och civilsamhället är en viktig spelare i att skapa försvarsvilja.

Lästips:

29 - Civilt försvar på riktigt

Malin DreifaldtMalin Dreifaldt, numera konsult men tidigare vid Länsstyrelsen Västmanland, reder ut vad civilt försvar och totalförsvar egentligen är. I slutet av 2015 beslutade regeringen att återuppta totalförsvarsplaneringen och berörda myndigheter påbörjade arbetet. Sedan dess har arbetet tagit flera steg framåt men vad gör de faktiskt för att göra verkstad av civilt försvar och hur kan vi alla bidra till samhällets motståndskraft.

Lästips:

28 - Vad är en risk egentligen?

Misse WesterMisse Wester (@MisseWester), professor vid Lunds Universitet, forskar kring hur vi tänker kring risk och vad vi faktiskt gör i kris - vi gör ibland saker som vi säger att vi inte ska göra och ibland gör vi inte saker som vi säger att vi ska göra. Samhället lägger mycket tid på att förebygga eller förhindra risker, men egentligen är risker väldigt abstrakt som vi ändå försöker förhålla oss till. Men är det rätt risker vi lägger fokus på?

Lästips:

27 - Tillitsskapande ledarskap

Maria Fors BrandeboMöt Maria Fors Brandebo, forskare vid Försvarshögskolans ledarskapscentrum, i ett samtal om tillitsskapande ledarskap. Vad för ledarskap är det som gör att vi mår bra på jobbet och därmed presterar bättre och varför är dåliga ledarskapsbeteenden starkare än goda.

Lästips:

26 - En våldtäkt är en våldtäkt, eller?

Emma Blomdahl berättar om hur hon bearbetat den våldtäkt hon utsatts för men också om hur vi ser på vad som är en våldtäkt och vad vi alla kan göra för att förändra strukturer och därmed förhindra sexuella övergrepp. 2016 utsågs Emma tillsammans med Julia Östfeldt till Årets medmänniskor för sitt arbete med föreningen Tillsammans som sprider kunskap om sexuellt våld. 

Lästips:

25 - Demokrati är en färskvara

Charlotta Granath, lärare, klargör vad demokrati är och hur hon omsätter demokratin praktiskt i arbetet med sina elever genom att de får uppleva den genom demokratiska arbetssätt - att lyssna, diskutera, granska. På så sätt jobbar de med sina medborgerliga kompetenser och bidrar till samhällsutvecklingen. Demokrati handlar om att alla ska få vara med och bidra. Den ger oss en gemensam plattform där vi kanske inte alltid är överens men där vi ändå respekterar varandras åsikter och lyssnar på varandra. På så sätt skapar vi tillsammans ett bättre samhälle.

Lästips

24 - Värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Anna CarlstedtAnna Carlstedt, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, förklarar vad begreppet innebär och vad som är farligast för Sverige. Men det handlar också om hur vi tillsammans kan värna demokratin och stötta de goda krafterna som finns för att göra allt vi kan för att Sverige ska fortsätta vara det öppna och demokratiska samhälle som vi vill ha, präglat av tolerans och mångfald.

Lästips

Lottapodden är stolt ambassadör för Mötesplats Samhällssäkerhet. Vi ses väl där? Fär att mötas för ett säkrare Sverige har aldrig varit viktigare.

23 - Fler kvinnor behövs i Försvarsmakten

Jonas Haggren FörsvarsmaktenKonteramiral Jonas Haggren, chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, förklarar varför det är strategiskt viktigt att fler kvinnor söker sig till Försvarsmakten. Det handlar dels om rättighetsperspektivet - alla ska ha lika förutsättningar att kunna utvecklas i Försvarsmakten oavsett kön, men även personalförsörjningsperspektivet - att ha tillgång till hela samhället kompetens, och även det operativa perspektivet - Försvarsmakten precis som andra företag får bättre operativ effekt med mångfald. 

Lästips

22 - Att vara lotta känns angeläget

Anette AreboMöt Anette Arebo, Stockholms flyglottakår, som är Sköt dig själv-handledare.
”Jag tycker om att göra skillnad. Alla kan inte göra allting men alla kan göra någonting. Och det vill jag vara med och bidra till. Jag kan inte ändra hela världspolitiken men jag kan vara med och bidra både där jag bor och arbetar för den enskilda personen men också för alla människor i det svenska samhället.”

21 - Jag vill kunna göra något

Möt Maria Nyström Agback - Uppsala lottakår, som har ett avtal som underrättelseassistent vid Försvarsmaktens högkvarter.

"Då kunde jag faktiskt få vara med och hjälpa till [skogsbranden i Västmanland] och det lilla enkla att jag kunde få var med där och se vad som hände i en fyra, fem dygn. Mitt jobb var att prata i radio. Det är meningsfullt att få vara en bricka i pusslet, få var den som för vidare meddelanden om att det behövs slangar här, det behövs bensin där. Varje morgon och kväll när man åkte till och från den här gymnastiksalen där vi sov så åkte man förbi skyltarna som de boende hade satt upp, Ni är våra hjältar stod det på dem. Det var väldigt meningsfullt att vara där och göra det lilla man kunde."

Sidor