Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Anpassade förhållningsregler vid utbildning

Just nu är det mycket hög smittspridning av covid-19 och Svenska Lottakåren anpassar förhållningsreglerna för dig som deltar i utbildning. Målet är att skapa en trygg utbildningsmiljö för både deltagare och utbildare. Förhållningsreglerna gäller till sista mars 2022.

Många nya uppgifter för frivilliga krafter

Coronapandemin, flyktingsituationen 2015 och de senaste årens skogsbränder har visat att välutbildade frivilliga blir mycket viktiga när ordinarie personal inte räcker till. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en myndighet med ansvar för att samordna och stärka beredskapen. Där ingår att stödja frivilligkrafterna.

”Det är en speciell gemenskap där man kan vara sig själv”

Giselle Liu har redan tidigare varit intresserad av att göra värnplikt, men möttes av negativa bilder både i omgivningen och i media. Som nybliven lotta siktar hon nu på att gå GU-F, grundläggande soldatutbildning för frivilliga, och sedan en befattningsutbildning.

”Det är väldigt roligt att jobba för en myndighet som är på tårna”

Som nybliven pensionär valde Karin Wiberg att både bli lotta och utbilda sig till stabsassistent – vilket ledde till ett avtal med Jordbruksverket. Där fick Karin snabbt rycka in på sin första insats under fågelinfluensan i Mönsterås.

Frivilliga med avtal en viktig resurs för Jordbruksverket

De frivilliga förstärkningsresurserna är viktiga vid en kris eller samhällsstörning, och Jordbruksverket är en av de myndigheter som behöver använda sin avtalspersonal mest flitigt. Myndigheten arbetar också mycket med att utveckla och förbättra samarbetet och logistiken kring insatser där de frivilliga kallas in.

Stolt över ett år fyllt av utmaningar och insatser

Trots fortsatt pandemi och stora utmaningar för Svenska Lottakåren och andra frivilligorganisationer, ser rikslottachef Heléne Rådemar tillbaka på 2021 med både stolthet över det som gjorts, och tillförsikt om framtiden.

Skärpta åtgärder för att minska smittspridningen av covid-19

I och med att regeringen och Folkhälsomyndigheten skärpt restriktionerna för att minska smittspridningen av covid-19 förstärker vi våra försiktighetsåtgärder i samband med utbildningar och konferenser där deltagarna träffas tillsammans. Åtgärderna gäller till dess annat meddelas.

En majoritet av lottor är nöjda med sitt medlemskap

Att göra en insats är det starkaste skälet för de flesta medlemmar visar den medlemsundersökning som genomfördes efter sommaren. Även om de flesta också är nöjda med sitt medlemskap finns det en del att göra både för riksförbundet och kårerna för att öka viljan att stanna kvar och engagera sig över tid.

Svenska Lottakåren skriver under deklaration för en stark demokrati

Vår demokrati är skyddsvärd och vi behöver vara många som bidrar till att främja, försvara och förankra den. Därför skriver Svenska Lottakåren idag på internationella demokratidagen under den deklaration för en starkare demokrati som Kommittén Demokratin 100 år tagit initiativ till.

Utbildning efter lättnader i restriktionerna

Från och med den 30 september togs många restriktioner bort. Vi i Svenska Lottakåren är hoppfulla, vi vet att många ser fram emot att komma igång med sin utbildning och ser fram emot att få träffas igen!

Sidor