Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Svenska Lottakåren skriver under deklaration för en stark demokrati

Vår demokrati är skyddsvärd och vi behöver vara många som bidrar till att främja, försvara och förankra den. Därför skriver Svenska Lottakåren idag på internationella demokratidagen under den deklaration för en starkare demokrati som Kommittén Demokratin 100 år tagit initiativ till.

Svenska lottans dag - vi uppmärksammar insatserna under pandemin

Idag firar vi Svenska lottans dag och i år vill vi särskilt uppmärksamma allt arbete som medlemmar, kårer och funktionärer gjort under pandemin. Oavsett om du deltagit i en insats eller inte, är Svenska lottans dag en dag att vara extra stolt över att du tagit beslutet att vara medlem och på så vis tar ställning för att försvara vårt samhälle och de värderingar det vilar på.

Genomförande av utbildning under hösten

När nu restriktionerna på grund av corona-pandemin har lättat något är det möjligt för oss att genomföra utbildning fysiskt på plats igen. Under hösten planerar vi för att genomföra verksamhet med vissa justeringar för att möta rekommendationerna från myndigheterna.

Ansökan om flaggor och fanor

Som tidigare år kommer Stiftelsen Sveriges Nationaldag att efter ansökan dela ut flaggor och fanor på nationaldagen 2022 till organisationer, föreningar eller motsvarande. En nyhet är också att det finns möjlighet att ansöka om en flagga som en dag vajat över riksdagshuset.

Vi söker administratör på deltid till kansliet

Vi söker dig som har en ekonomisk utbildning i grunden och som skulle vilja jobba hos oss cirka 2 dagar per vecka under hösten 2021/våren 2022.

Ny utbildning skapar viktigt stöd till militära utbildningar

Den 5 – 6 juni genomförde sex elever pilotutbildningen Kursadjutant på Älvkarleö herrgård. Målet med utbildningen var att deltagarna efter utbildningen självständigt skulle kunna arbeta som kursadjutant på av Svenska Lottakåren anordnade militära utbildningar.

Ny omgång av mentorprogrammet

Nu är du som medlem välkommen att anmäla ditt intresse till vårt mentorprogram. Mentorprogrammet baseras på det pilotprojekt som genomfördes under 2019 och 2020 och fokuserar i år på att stärka kårfunktionärer och medlemmar som vill åta sig ett funktionärsuppdrag. Nytt för i år är att programmet vänder sig till alla medlemmar oavsett ålder.

”I en kris blir det tydligt vilken styrka vi har”

I och med pandemin har både Svenska Lottakåren och andra frivilliga försvarsorganisationer varit en viktig resurs, bland annat i Umeå där lottor arbetar som vaccinationsvärdar. Carin Staaf, kårchef i Umeå, är eldsjälen som organiserar insatsen.

Hanna ser lottakåren som viktig för att bevara demokratin

Hanna Karpmyr, kårchef i Uppsalas lottakår, brinner för kvinnors samarbete, engagemang och förmåga att leda. Redan efter bara knappt två år har hon varit med och gett Uppsalakåren en nystart och själv tagit rollen som kårchef.

Öka din demokratiska beredskap

Demokrati är våra gemensamma spelregler för hur vi tillsammans skapar det samhälle vi vill leva i. Men vad har demokrati med vår verksamhet att göra? Du som medlem är inbjuden till en seminarieserie där vi tittar på olika aspekter av demokrati och säkerhet.

Sidor