Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Du gör skillnad

Det är dags att summera ett ovanligt år. Vårt samhälle och vi människor har satts på hårt prov och det har även vi som organisation. Samtidigt har vi lottor fått möjlighet att visa hur vi kan bidra när samhället är i en långvarig kris. Vi gör skillnad.

Sprid kunskap om totalförsvaret fram till jul

Att sprida kunskap om vårt gemensamma totalförsvar är en grundläggande uppgift för oss lottor. I årets julkalender på instagram får du information om vårt totalförsvar. Gör en insats fram till jul genom att dela den informationen med andra.

Planering för att minska smittspridningen i samband med verksamhet

Coronapandemin är inte över utan vi måste tillsammans fortsätta ta vårt ansvar för att minska smittspridningen. De senaste veckorna har vi sett en ökad smittspridning regionalt. Svenska Lottakåren kan på grund av det komma att initiera ytterligare restriktioner kring deltagande vid våra utbildningar/verksamheter som inte sker digitalt.

Heléne Rådemar omvald till rikslottachef vid historisk riksstämma

Under lördagen samlades lottakårernas ombud för att från sina respektive hemorter genomföra riksstämmans plenum digitalt. Bland annat valdes de förtroendevalda som ska leda organisationen fram till och med nästa riksstämma.

Hantering av ansökningar till utbildning under 2021

Det är ännu oklart hur Coronapandemin kommer påverka utbildningsverksamheten under 2021 för oss frivilliga försvarsorganisationer. Fram till dess att vi har nya riktlinjer kommer din ansökan till utbildning hos annan frivillig försvarsorganisation att tillstyrkas för utbildningar som genomförs efter årsskiftet.

Vårt samhälle är sårbart – men vår försvarsvilja är stark

I och med coronapandemin har vi sett hur sårbart vårt samhälle är. Pandemin slår brett och prövar samhällsviktiga funktioner och Sveriges krisberedskap mycket hårt. Det är för situationer som dessa våra lottor är utbildade och övade.

Nytt ungdomsråd för 2021-2022 är utsett

Vid sitt sammanträde i augusti tog överstyrelsen beslut om de unga lottor som kommer att utgöra ungdomsrådet för den kommande perioden. Det nya ungdomsrådet påbörjar sin verksamhet 1 november 2020.

Unga lottor stärker unga tjejer som ska mönstra

Svenska Lottakåren vill att fler tjejer engagerar sig i totalförsvaret och det innebär självklart att uppmuntra till att göra värnplikten. Nu erbjuds tjejer födda 2003 att delta i ett unikt program för att stärka sig inför mönstringen.

Begränsningar i genomförande av utbildningar under hösten

Vi planerar för att genomföra utbildning under hösten. För att kunna genomföra utbildning säkert och utan att bidra till en ökad smittspridning kommer utbildningarna att genomföras med deltagare regionalt för att undvika långa resor.

Vi planerar för att genomföra utbildning under hösten

Strax innan semestern fick vi grönt ljus från Försvarsmakten att kunna genomföra utbildning igen och vi håller förstås tummarna för att utbildningarna ska kunna genomföras under hösten. Vi siktar därför på att kunna genomföra de utbildningar som ligger planerade från och med 31 augusti och framåt.

Sidor