Dags att nominera till ungdomsrådet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Dags att nominera till ungdomsrådet

Ungdomsrådet 2018-2020.

Nu är det dags att utse ett nytt ungdomsråd för de kommande två åren. Alla medlemmar i Svenska Lottakåren kan ge förslag på, nominera, vilka som ska ingå i ungdomsrådet. Överstyrelsen vet att det finns många engagerade unga lottor som vill bidra till Svenska Lottakårens utveckling. Ta chansen att nominera den/de du tycker ska vara de ungas röst in i högsta ledningen. Det kanske till och med är du?

För att kunna nomineras till rådsmedlem i ungdomsrådet för perioden 2020-2022 ska man vara medlem i Svenska Lottakåren, vara mellan 18-30 år och ha en stark vilja att vara med och påverka ungdomsverksamheten i Svenska Lottakåren under minst den tvåårsperioden. Man ska vara trygg och stabil i sig själv och vara beredd att utvecklas tillsammans, och samarbeta, med övriga rådsmedlemmar. Det är en merit om man har genomfört utbildningen Unga kvinnor i ledning eller annan styrelseutbildning.

Ungdomsrådets uppgift är att vara en tankesmedja till överstyrelsen i arbetet med att inspirera och engagera unga kvinnor under 30 år i organisationens verksamhet. Ungdomsrådet ska bevaka vad ungdomarna i organisationen har för önskemål. Ungdomsrådet får uppgifter av överstyrelsen men ska även på eget initiativ ge överstyrelsen förslag på vad för aktiviteter och utbildningar som ungdomar vill ha samt komma med idéer på nya möjligheter för rekrytering. Medlemmarna i ungdomsrådet väljs på samma mandatperiod som överstyrelsen.

Ungdomsrådet består av en sammankallande och fyra ledamöter. Överstyrelsen ser gärna en geografisk spridning på ledamöterna i ungdomsrådet. Utifrån nomineringarna kommer presidiet att presentera ett förslag på rådsmedlemmar för överstyrelsen som utser ungdomsrådet. Det nya ungdomsrådet kommer att presenteras innan riksstämman i oktober.

Rollbeskrivning

Sammankallade för Svenska Lottakårens ungdomsråd leder ungdomsrådets verksamhet. Det innebär att ha ansvar för att genomföra de uppdrag som överstyrelsen ställer till rådet. Sammankallande ansvarar för den budget som tilldelas ungdomsrådet för att genomföra rådsmöten. Sammankallande är ansvarig för att ha kontakt med ansvarig ledamot i överstyrelsen och vid behov tjänstepersoner på kansliet. Sammankallande är ansvarig för att ungdomsrådet är synligt ute i Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet och vid andra tillfällen då ungdomsfrågor specifikt lyfts fram. Sammankallande kan adjungeras till överstyrelsens möten.

Ledamöter i ungdomsrådet stödjer sammankallande i arbetet att genomföra uppdragen från överstyrelsen och att representera ungdomsrådet i Svenska Lottakårens ungdomsverksamhet.

Nuvarande rådsmedlemmar:

Sammankallande: Camilla Spångberg Växjö lottakår – ej tillgänglig för omval
Ledamöter:
Johanna Sühl, Östgöta-Tjust lottakår - ej tillgänglig för omval
Agnes Åberg, Jönköpings lottakår – ej tillgänglig för omval
Matilda Larsson, Uppsala lottakår - ej tillgänglig för omval
Magdalena Ånhammar, Göteborgs lotttakår - ej tillgänglig för omval

Nominera till ungdomsrådet!

Skicka in din nominering på personer till ungdomsrådet. Det kan vara en person som idag ingår i rådet och är villig att nomineras och/eller helt nya namn. Tänk på att tillfråga personen(erna) du nominerar så att de är OK med att du föreslår dem.

Din nominering ska innehålla:

  • namn på personen du föreslår
  • vilken funktion (sammankallande, ledamot)
  • personens cv (inklusive engagemang i Svenska Lottakåren)
  • motivering till varför du tycker personen passar för rollen

Skicka nomineringen till elisabeth.schimann@svenskalottakaren.se (överstyrelsens kontaktperson mot ungdomsrådet) senast 15 juli.