Delta som stabsassistent i övning SAMÖ 2018 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Delta som stabsassistent i övning SAMÖ 2018

källa: MSB Bildbank

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) behöver stöd av frivilliga för att genomföra SAMÖ 2018 (en seminarieövning om civilt försvar) under våren 2018.

Övningen kommer att genomföras vid 5 tillfällen; v10, 11, 12, 15 och 16, och pågå under tre vardagar under respektive vecka. Vid varje övningsvecka kommer 8 personer att behövas.För att kunna vara med måste du ställa upp heltid under minst en av veckorna. I dagsläget kan vi inte tala om var övningen kommer att ske eller vilka vardagar i respektive vecka övningen pågår. Du måste också kunna vara hemifrån under den period du deltar och har du ett körkort med B-behörighet vore vi tacksamma om du meddelar detta. Du måste också vara beredd att skriva under ett sekretessintyg vid övningens början.

Ex på uppgifter under övningen: Registrering och inpasseringskontroll, kontorsgöromål allt från kopiering till renskrivning av anteckningar till datorn, telefonpassning och intendenturtjänst.

Du får ersättning enligt deltidsbrandman (163,10 kr/tim), fria resor och kost och logi under övningsdagarna samt att din ordinarie försäkring inom frivilligorganisationen gäller.

Du som är intresserad av att delta i SAMÖ 2018 måste också fylla i bifogade två dokument från Säkerhetspolisen (SÄPO). SÄPO kommer att göra en registerkontroll och den måste bli godkänd för att du ska kunna delta.

Är du intresserad av att delta så skicka bifogade ansökan till Samo18@svenskalottakaren.se i vilken du talar om vilken period/vilka perioder du kan delta, samt om du har körkort med B-behörighet. Samtidigt som du skickar ansökan via mail så fyll i bifogade två dokument och skicka per post till Christina Hamberg, Utbildning, SLK kansli, Box 2240, 103 16 Stockholm. SÄPO kräver nämligen att deras blankett lämnas i original och inte via mail. Därefter får du svar från MSB efter ca en månad då du också kommer att kallas till en säkerhetsintervju som genomförs av MSB.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Christina Hamberg via Samo18@svenskalottakaren.se eller 0733 215 308.

Ansökan måste vara kansliet tillhanda senast den 8 januari 2018.

samo_2018_anmalan.docx

Ladda ner

072-framstallan_om_registerkontroll.pdf

Ladda ner

073-sarskild_personutredning_for_sakerhetsklass_1_och_2.pdf

Ladda ner