Intresseanmälning för bemanning av kontaktcenter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Intresseanmälning för bemanning av kontaktcenter

Inför krisberedskapsveckan 28 maj - 3 juni får alla hushåll information om krisberedskap och höjd beredskap skickad till sig. I samband med det öppnar MSB ett kontaktcenter dit allmänheten kan höra av sig med frågor. Är du intresserad av att vara en av de som svarar?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fått i uppdrag av Regeringen att göra en särskild informationsinsats till allmänheten för att öka människors kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser samt för höjd beredskap och då ytterst krig. Informationsinsatsen sker genom distribution av en trycksak till samtliga hushåll i Sverige – totalt 4.7 miljoner stycken. I samband med att broschyren distribueras räknar myndigheten med att det kan komma många frågor och under en begränsad period kommer det att upprättas ett särskilt kontaktcenter som ska kunna ta emot frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala media. Kontaktcentret upprättas i Stockholm.

Nu söker MSB personer från de frivilliga försvarsorganisationerna som är intresseerade av att bemanna kontaktcentret. Det exakta antalet som behöver rekryteras är ännu inte fastställt men den kan röra sig om mellan 10-20 personer.

I arbetsuppgifterna ingår att besvara inkommande frågor från allmänheten via telefon, mejl, chatt och eventuellt även sociala medier. Det kan också innebära att uppdateringar av texter på webbplats samt övrigt förekommande kontorsgöromål.

Kompetensprofilen som söks är personer med erfarenhet av arbete i en servicefunktion, gärna från växel eller kundtjänst. Personerna ska vara mycket serviceinriktade med viss kunskap om totalförsvarsfrågor liksom kännedom om det svenska förvaltningssystemet. Vidare ska personerna i kontaktcentret kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska. Kunskaper i annat språk är meriterande. God datorvana förutsätts liksom god förmåga att sätta sig in i komplicerade frågeställningar. Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper.

MSB ska vara en öppen, kompetent och drivande myndighet. Vårt arbete med jämställdhet och mångfald präglas av detta och är inriktat mot att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenheter och bakgrund tas tillvara.

Tjänsterna är visstidsanställningar från mitten av maj till 30 juni 2018. De personer som söks ska kunna arbeta under hela denna period. Kontaktcentret upprättas i MSB:s lokaler på Fleminggatan i Stockholm och bemannas dag- samt eventuellt även kvällstid. Intern utbildning erbjuds och är obligatorisk för dem som ska bemanna kontaktcentret.

För mer information om vad jobbet innebär och hur intresseanmälan går till, skicka en e-post till kontaktcenter@msb.se

Senaste datum för att lämna intresseanmälan är den 9 februari.