Kvinnor med stark försvarsvilja

Idag på internationella kvinnodagen hyllar vi alla kvinnor som valt att ta ställning för fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Inte minst alla lottor oavsett hur länge du varit medlem.

Publicerad 8 mars 2022

Sedan 1924 har Lottakåren gett kvinnor möjlighet att engagera sig för Sveriges försvar. Över tid har våra uppgifter utvecklats och förändrats. Grundläggande är fortfarande vårt engagemang att verka för att fler kvinnor vill göra en insats för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

Vårt engagemang som lotta ser olika ut. Lottor är delaktiga i medlemsaktiviteter för att vara del av en gemenskap och öka sina kunskaper om krisberedskap och totalförsvar. Lottor utbildar allmänheten i hemberedskap. Lottor leder de lokala lottakårerna och skapar där möjligheter för en lokal gemenskap. Lottor deltar i kommunernas frivilliga resursgrupper. Lottor utbildar sig för att teckna avtal med hemvärnet eller en civil myndighet.

Lottor bidrar när samhället behöver vår kompetens. Till exempel under pandemin där lottor på många ställen i landet stöttade regionerna som bland annat vaccinationsvärdar. Idag förbereder sig många lokala lottakårer på att kunna stödja kommunerna när flyktingar från Ukraina anländer.

Vi är helt enkelt kvinnor med en stark försvarsvilja.

Podcast om unga kvinnors försvarsvilja

I samarbete med Svenska Lottakåren producerar Folk och Försvar ett podcastavsnitt där vi diskuterar försvarsviljan med ett särskilt fokus på gruppen unga kvinnor. Lyssna på avsnittet

Årets 100 kvinnor 2022

Expressen uppmärksammar på internationella kvinnodagen 100 svenska kvinnor som är förebilder eller på annat sätt sticker ut. På årets lista hittar vi på plats 30 vår rikslottachef Heléne Rådemar. Se listan