Nu söker vi deltagare till 2023 års mentorprogram

Det är dags för en ny omgång av vårt mentorprogram. Vi söker dig som i rollen som adept vill utveckla dig mot ett styrelse- eller funktionärsuppdrag och dig som i rollen som mentor vill inspirera framtida ledare i vår organisation.

Publicerad 2 maj 2023
""

Programmet baseras på det program som genomfördes hösten 2021 och avslutades hösten 2022.  Syftet är att adepterna efter programmet ska känna sig redo för ett styrelse- eller funktionärsuppdrag.

Som adept får du en mentor och ni träffas regelbundet under ett års tid i enlighet med ett i förväg uppsatt program. Som adept genomgår du under mentorprogrammet även en styrelseutbildning för att få en bra grundkunskap om Svenska Lottakårens verksamhet och styrelseuppdraget. Din kår kommer att bli kontaktad för att kunna stötta dig och ta tillvara ditt engagemang.

Mentorprogrammet består av:

 • en uppstartshelg
 • enskilda träffar mellan adepter och mentorer (fysiskt eller digitalt)
 • styrelseutbildning för adepterna
 • avslutning med utvärdering och utdelning av diplom

Mentorprogrammet tar emot 10 par och som deltagare, oavsett om du är adept eller mentor, förväntas du kunna avsätta tid för att fullfölja hela programmet.

Du som är medlem, oavsett om du redan är styrelsemedlem eller funktionär i en kår, är välkommen att söka. 

Datum i programmet:

 • 19 maj - sista ansökan för adepter
 • 29 maj - digitalt informationsmöte för sökande adepter, representant från adeptens kår och mentorer  
 • 19 juni - antagningsbesked adepter
 • 14 september - digitalt möte med adepter och mentorer kl 19.00 - 20.00
 • 13-15 oktober - fysisk uppstartsträff på Älvkarleö herrgård
 • 24-26 november - styrelseutbildning del 1 för adepterna, fysisk träff på Älvkarleö herrgård
 • 19-21 januari - styrelseutbildning del 2 för adepterna, fysisk träff på Älvkarleö herrgård
 • våren 2024 - avslutning på Älvarkelö herrgård. Datum bestäms av deltagarna.

Gör din intresseanmälan

 
Hälsningar från programledarna,

Marianne af Malmborg, Stockholms flyglottakår 
Elisabeth Falkemo, Göteborgs lottakår 
 

Läs vad tidigare deltagare säger om mentorprogrammet: