Ny omgång av mentorprogrammet | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Ny omgång av mentorprogrammet

Nu är du som medlem välkommen att anmäla ditt intresse till vårt mentorprogram. Mentorprogrammet baseras på det pilotprojekt som genomfördes under 2019 och 2020 och fokuserar i år på att stärka kårfunktionärer och medlemmar som vill åta sig ett funktionärsuppdrag. Nytt för i år är att programmet vänder sig till alla medlemmar oavsett ålder.

Under ett år kommer tio adepter och tio mentorer att träffas både enskilt och i grupp för att stärka medlemmar i rollen som kårfunktionär. Som deltagare får du en egen mentor och följer ett uppsatt program. En uppstartshelg där alla träffas genomförs under hösten 2021 under sådana förutsättningar som pandemin tillåter, förhoppningsvis fysiskt.

Som tidigare år innefattar programmet enskilda träffar mellan mentorer och adepter, fysiskt eller digitalt, samt en styrelseutbildning för adepterna. Programmet avslutas med en återsamling för gemensam utvärdering och diplomutdelning. Genom att stärka kårens funktionärer stärker vi hela organisationen. Syftet är att deltagarna ska känna sig redo för styrelseuppdrag och stärkas i rollen som kårfunktionär. 

Deltagare i programmet förutsätts kunna avsätta tid för att fullfölja hela programmet.

Är du kårfunktionär eller medlem på väg mot en funktionärsroll och vill bli adept i mentorsprogrammet? Välkommen med din anmälan till rebecca.ahlner@svenskalottakaren.se senast 16 augusti. 

Har du några frågor om programmet går det bra att ringa eller mejla Marianne af Malmborg på 070 626 91 51, marianne.afmalmborg@gmail.com.