Svenska Lottakåren i Almedalen 2024

25-28 juni genomförs Almedalsveckan - världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Svenska Lottakåren finns på plats för att bevaka det försvars- och säkerhetspolitiska området.

Publicerad 29 maj 2024
""

Under veckan kan du följa Svenska Lottakåren på Instagram och via X (f.d. Twitter). På plats i Almedalen är rikslottachef Eva Nolsäter, vice ordföranden Ann-Sofie Esperi och Malin Andersson, generalsekreterare Anna Nubäck, uppdrags- och utbildningsstrateg Anna Katz samt kommunikatör Maria Öst för att nätverka och ta del av den dialog som sker i de frågor som är viktiga för oss kopplat till försvar och demokrati.

Svenska Lottakåren deltar i seminarier

27 juni, kl: 12.00 - 12:45, Soldathemmet
Sätt igång! – Frivilligförsvaret stärker försvarsförmågan
Försvarsberedningens slutrapport föreslår stora satsningar för att skapa ökad förmåga inom de närmast åren. Det är dags att sluta prata och sätta igång med att bygga försvarsförmåga. De 18 frivilliga försvarsorganisationerna är viktiga aktörer vars medlemmar samlar ett stort engagemang för vårt gemensamma försvar. Hur jobbar vi tillsammans för att göra verkstad som bygger ett trovärdigt totalförsvar?

Seminariet arrangeras av Frivilliga försvarsorganisationernas samarbetskommitté, FOS och Lottakårens kommunikatör Maria Öst är moderator.

27 juni, Kl: 13.00 - 14.00, Starkare Gotlands sjukvårdstält
Försvaret – en angelägenhet för alla
Måste andelen män vara större än kvinnor inom totalförsvaret? Däremot måste det vara en angelägenhet för alla att att försvara vår fred, frihet, demokrati där mänskliga rättigheter behöver ägas av oss alla.
Svenska Lottakåren som frivillig försvarsorganisation för kvinnor kommer att prata om vikten av att kvinnor bör bli lika stor del av totalförsvaret som män. Såväl män som kvinnor behövs på alla positioner, strategiskt som operativt. Vi kommer att prata om varför, hur vi har jobbat under många år och fortfarande jobbar för att öka kunskapen om totalförsvaret samt motivationen av att bli en del av totalförsvaret hos kvinnor.

Samtalet arrangeras av Svenska Lottakåren. Medverkar gör rikslottachef Eva Nolsäter, vice ordföranden Ann-Sofie Esperi och Malin Andersson. Generalsekreterare Anna Nubäck modererar samtalet.

Tips på seminarier att se digitalt

Det är ett enormt utbud av aktiviteter i form av seminarier och andra möten under veckan. Här tipsar vi om några som du kan ta del av även digitalt, live eller i efterhand (uppdateras efterhand):

Myndigheten för psykologiskt försvar anordnar seminarier både 26 och 27 juni som kan ses i efterhand.

Försvarshögskolans deltagande i Almedalen. Deras egna seminarier går att se live eller i efterhand.

25 juni kl: 09.00 - 09.45 - Vi som verkar utan att synas – myndigheter som arbetar med att stärka det civila försvaret
Civilt försvar är allt arbete som görs för att skydda befolkningen och viktiga samhällsfunktioner vid krigsfara och krig. Men vad pågår egentligen i myndighetssverige? Vad har skett sedan Rysslands storskaliga invasion i Ukraina och vad behöver göras för att bidra till ett motståndskraftigt Sverige?
Arrangör: MSB

25 juni, kl: 10.00 - 10.45 - Räddningstjänsten under höjd beredskap - hur påverkar det räddningstjänsternas arbete?
Kommunal räddningstjänst är en av de viktigaste hörnstenarna i ett modernt totalförsvar. För att den, effektivt och med kraft, ska kunna lösa sitt uppdrag vid samhällsstörningar, höjd beredskap och krig, krävs en sammanhängande planering för att kunna möta de särskilda krav ett krig ställer.
Arrangör: MSB

25 juni, kl: 13.00 - 14.00 - Vad är krigets lagar och vad behöver du veta?
Krigets lagar finns till för att göra det mest inhumana vi människor ägnar oss åt, krig, så humant som möjligt. En av de största anledningarna till att krigsbrott begås är okunskap. Ju fler som känner till att det finns regler för krig, desto större är sannolikheten att krigets lagar efterlevs.
Arrangör: Röda Korset

25 juni, kl: 14.30 - 15.30 - Hur kan vi samverka inom beredskap på Gotland?
Hur kan vi, inom civilsamhället, samverka när det gäller beredskap? Vilka olika roller har vi och hur kan vi stötta varandra när något händer?
Arrangör: Starkare Gotland

25 juni, kl: 15.00 - 15.45 - Hur påverkar det säkerhetspolitiska läget försvaret av Sverige och våra allierade?
Hur påverkar det osäkra omvärldsläget försvaret av Sverige och kan Sverige hamna i en krigssituation?
Arrangör: Försvarsmakten

25 juni, kl: 16.30 - 17.30 - Vad betyder försvarsvilja för Sverige?
Om Sverige blir angripet av ett annat land kommer vi aldrig att ge upp. Alla uppgifter att motståndet ska upphöra är falska. Hur mobiliseras försvarsvilja i ett land som inte varit i krig på 200 år? Vad är värt att skydda och försvara?
Arrangör: Försvarsmakten

26 juni, kl: 08.00 - 08.45 - Hat och hot mot journalister - och demokratin
Hot mot journalister riskerar det fria ordet. Om journalister tvingas arbeta med rädsla för sin egen säkerhet riskerar yttrandefriheten att successivt urholkas.
Arrangör: Fojo

26 juni, kl: 08.30 - 09.30 - Människan i kriget – hur kan vi skydda Sveriges civilbefolkning vid ett väpnat angrepp?
Omvärldsläget är mer osäkert än på många år. I Sverige läggs alltmer fokus på uppbyggandet av totalförsvaret. Men utvecklingen har stor tyngdvikt på det militära försvaret, och på strukturell nivå. Vad är det egentligen vi ska försvara – och vilka behov är det vi behöver möta?
Arrangör: Röda Korset

26 juni, kl: 09.00 - 09.45 - Vad innebär det att försvara både Sverige och våra allierade?
Hur påverkar natoalliansen försvaret av Sverige i Sverige och i ett annat Natoland?
Arrangör: Försvarsmakten

26 juni, kl: 10.00 - 10.50 - Informationskriget – hur har Ukraina svarat mot Rysslands propagandastorm?
Hur värnar man sanning och demokrati i ett pågående hybridkrig? Hur säkerställer man att befolkningen förhåller sig kritisk till okända källor och ny information? Hur har Ukraina svarat upp mot Rysslands informationskrig och vad kan Sverige lära?
Arrangör: Södertörns högskola

26 juni, kl: 10.00 - 10.45 - Desinformation, påverkanskampanjer och AI – framtida utmaningar och så stärker vi motståndskraften
Hur väl rustat står Sverige inför informationskrig och vad kan samhället och journalistiken göra för att stärka försvaret? Hur väl rustat är Sverige inför påverkanskampanjer? Och hur ser framtiden ut, med tanke på den explosiva AI-utvecklingen? Vilka är de nya journalistiska metoderna och verktygen?
Arrangör: Sveriges Television

26 juni, kl: 13.00 - 13.45 - Hur pratar vi om krig?
Frågor om krig, säkerhet och försvar hamnar allt högre på den politiska dagordningen och i medierapporteringen. Vilket behov av information finns hos befolkningen och aktörer kopplat till säkerhet och beredskap, vad är individens roll i totalförsvaret och hur känner sig alla inkluderade?
Arrangör: Folk och Försvar

27 juni, kl: 08.00 - 08.45 - Vad behöver skolan i händelse av krig?
Skolan har en avgörande betydelse för såväl samhällets beredskap som barns och ungdomars hälsa och framtid. Vad behöver skolan i händelse av krig? Och hur ser barn och ungas förhållande till krisberedskap ut?
Arrangör: Utbildningsradion

27 juni, kl: 09.00 - 09.45 - Säkerhetspolitiska utmaningar i norra Europa
I norra Europa förändras den säkerhetspolitiska spelplanen snabbt till följd av Arktis smältande isar och utvecklingen på Kolahalvön. Med Sverige i Nato är hela Noden och Baltikum en del av Nato. Vilka är utmaningarna för Nato i försvaret av norra Europa?
Arrangör: Folk och Försvar

27 juni, kl: 10.00 - 10.45 - Lärdomar från kriget i Ukraina
Vilka lärdomar kan vi dra från kriget i Ukraina, hur kan de tillämpas i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret och hur kan erfarenhetsarbete och organisatoriskt lärande bidra till att stärka Sveriges förmågeutveckling?
Arrangör: Försvarshögskolan

27 juni, kl: 13.00 - 13.40 - Vad innebär ett nordiskt försvarsområde för Sverige?
Med det svenska Natomedlemskapet blir norden ett sammanhängande försvarsområde. Sverige får en strategisk och betydande roll i alliansen, inte minst i Östersjöområdet.
Arrangör: Försvarsmakten

27 juni, kl: 14.00 - 14.30 - Vilken roll ska biblioteken spela när samhället rustar för kris?
Under pandemin blev det tydligt att biblioteken kan ha stor betydelse i en kris. Men är förväntningarna bara av godo?
Arrangör: Biblioteksbladet, Svensk biblioteksförening

27 juni, kl: 14.30 - 15.30 - Nato och civilt försvar – från ord till handling
Som Natomedlem behöver Sverige kunna ge och ta emot militärt stöd. Det civila försvaret är helt avgörande för att bygga denna förmåga. Men vad är det som behöver göras och av vem?
Arrangör: Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI

27 juni, kl; 15.00 - 15.45 - Kriget i Ukraina - vad väntar nu?
Drygt två år av krig och inget slut i sikte. Kommer någonting avgörande ske det närmaste året? Hör spaningarna om Ukrainas och Rysslands närmaste framtid. Vad kan vi befara och vad kan vi hoppas på?
Arrangör: Utrikespolitiska institutet (UI)

28 juni, kl: 08.45 - 09.30 - EU efter valet
Den 9 juni gick Europa till val och valde det parlament som ska representera medlemsländerna de kommande åren. Vad innebär valresultatet? Senare i år tillträder nästa EU-kommission. En av EU:s viktigaste frågor kommer att vara kriget i Ukraina. Hur kommer en ny kommission ta sig an utmaningarna?
Arrangör: Folk och Försvar

28 juni, kl: 09.45 - 10.30 - De inre och yttre hoten mot Sverige
De komplexa hoten mot Sverige växer på bredden och på djupet. Vi ser främmande makt påverka svensk säkerhet och stabilitet, samtidigt som hybrida hot blir allt vanligare. Hur tar vi oss an säkerhet på bredden i ett landskap där gränsdragningen mellan inre och yttre säkerhet luckras upp?
Arrangör: Folk och Försvar