Svenska Lottakåren skriver under deklaration för en stark demokrati | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Lottakåren skriver under deklaration för en stark demokrati

Rikslottachef Heléne Rådemar skriver under deklarationen för en stark demokrati

Vår demokrati är skyddsvärd och vi behöver vara många som bidrar till att främja, försvara och förankra den. Därför skriver Svenska Lottakåren idag på internationella demokratidagen under den deklaration för en starkare demokrati som Kommittén Demokratin 100 år tagit initiativ till.

Deklarationen tar avstamp i firandet av att Sveriges demokrati fyller 100 år. Aktörer som skriver under deklarationen tar ställning för alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism.

När vi nu skriver under deklarationen förbinder vi oss att:

  • verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.

Det åtagandet är tydligt i vår stadga där det bland annat står att vi "utbildar för att försvara fred, demokrati, trygghet och mänskliga rättigheter".  I vår verksamhet övar vi demokrati till exempel genom alla kårstyrelser som leder den lokala verksamheten. Vi informerar och utbildar allmänheten och våra medlemmar. Inte minst har var och en av oss som är medlem tagit tydlig ställning.

Demokratin är skyddsvärd. Den ger oss spelregler för hur vi tillsammans skapar vårt samhälle där vi ska leva och verka. Vi behöver var och en stärka vår demokratiska beredskap för att säkerställa att våra fri- och rättigheter inte urholkas. 

Vi stärker vår demokratiska beredskap genom att göra aktiva demokratiska handlingar i vardagen. För vi kan alla göra något. 

Du hittar Svenska Lottakårens deklaration nedan.

Läs mer om deklarationen

deklarationen_for_en_stark_demokrati_-_svenska_lottakaren_210915.pdf

Ladda ner