Vi söker dig i Arvika/Eda kommuner som vill stärka lokal journalistik i kriser och krig

Fri, oberoende journalistik är en demokratisk grundbult och därmed central för att motverka destabilisering av demokratin. Svenska Lottakåren deltar i ett projekt som utforskar hur journalistikens lokalkännedom kan öka, liksom hur både lokala medier och civilsamhälle kan bli bättre rustade i källkritik; bland annat för att avslöja vilseledande information. Nu söker vi nya deltagare till projektet.

Publicerad 28 mars 2024
stadsvy från Arvika
Fotograf:
Arvika Nyheter

Vi söker dig som bor i Arvika eller Eda kommun, gillar samhällsfrågor och är intresserad av mediernas roll för demokratin.

Din roll blir att stödja reportrarna på Arvika Nyheter att få fakta kring en händelse. Det kan vara hur det ser ut på plats, vem som skulle kunna prata om ett specifikt ämne eller hitta de lokala berättelserna som tidningen annars inte får reda på. Under projektet får du också utbildning i medias roll i en demokrati och kunskap om hur journalister jobbar och värderar nyheter. Du är också del i att sprida den kunskapen i dina nätverk.

Om du är intresserad, anmäl dig till informationsmöte 9 april kl: 18.00 på Arvika Nyheter där vi berättar mer om projektet.

Anmäl dig till 9 april

Du bor eller arbetar i Arvika eller Eda kommun. För att delta i projektet behöver du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation, det vill säga du måste inte vara lotta. Du behöver inte vara medlem vid informationsmötet men för att vara del av projektet.

Projektorganisationer

Projektet leds av nationella forsknings- och innovationsplattformen Medier & demokrati vid Lindholmen Science Park i Göteborg. Utöver Svenska Lottakåren deltar även Göteborgs universitet, Arvika Nyheter i projektet.

Stärk din och samhällets demokratiska beredskap genom att delta i projektet

Vår demokrati med dess grundläggande värderingar är något att vara rädd om. Den ger oss fri- och rättigheter som många har kämpat hårt för. Och som många i flera länder fortfarande kämpar för.

Fri, oberoende journalistik är en grundbult i demokratin. Därmed är den fria, oberoende journalistiken central för att motverka destabilisering av demokratin. Projektet ska därför öka journalistikens – och även civilsamhällets – motståndskraft mot propaganda och desinformation.

Yttrandefrihet, tillit till myndigheter och tillit till andra människor är grunden för demokratin. 

Som deltagare i projektet är du med och bidrar till att rusta demokratin och det demokratiska samtalet. Du kommer få kunskap om mediers roll och vikten av att ta till dig information och saklig kunskap. Du kommer få möjlighet att sprida kunskap till andra om vikten av att vi står upp för demokratin och förstår dess byggstenar.

Demokratisk beredskap handlar om att ha kunskap om demokratins byggstenar och aktivt göra demokratiska handlingar i vardagen. Ytterst handlar det om vilket samhälle vi vill ha. 

Mer om projektet: