Vi söker fler handledare till Lottakunskap steg 1-4 | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vi söker fler handledare till Lottakunskap steg 1-4

Under 2019 genomförs pilotutbildning med organisationens nya grundläggande medlemsutbildning Lottakunskap steg 1-4. Under 2019 har konceptet testats på fyra ställen i landet. Under 2020 ska utbildningen genomföras på ytterligare två ställen. Inför 2020 söker vi nu nya handledare.

Lottakunskapen steg 1-4 är ett paket med fyra utbildningssteg som ska rusta medlemmen att bli en god ambassadör för organisationen och de värden vi står för. Det handlar om baskunskaper om organisationen, totalförsvarskunskap, FN:s resolutioner om kvinnor fred och säkerhet samt inspiration för att stärka kåren lokalt genom idégeneration av projekt som kan genomföras lokalt för att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Alla fyra utbildningarna genomsyras av vår värdegrund och att vi står för att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Utbildningarna riktar sig till alla (nya och gamla) medlemmar som bor i närheten av orten där utbildningarna genomförs. Medlemmarna som går utbildningen får ingen ersättning för resor eller boende eftersom det handlar om lokal utbildning,

Du som utbildare blir en viktigt del i att stärka engagemanget hos våra medlemmar och därmed bidra till livskraftiga lottakårer. Du får möjlighet att inspirera andra lottor till att hitta sitt engagemang i organisationen, vare sig det är ett avtal hos någon av våra uppdragsgivare eller ett lokalt trygghetsskapande arbete.

Du som utbildare ansvarar för att genomföra alla fyra utbildningar under 2020. Det gör du tillsammans med en handledarkollega. En del av ansvaret är att boka lokal och mat och fika. Du får instruktörsarvode.

Under 2020 ska Lottakunskap steg 1-4 genomförs på ytterligare två ställen. Vilka orter det blir är beroende på vart de som visar intresse för att bli handledare bor. Presidiet tar beslut om vilka orter utbildningen ska genomföras på.

Bli handledare

Om det här låter som något för dig skickar du in en intresseanmälan till Anna Katz där du beskriver varför du vill åta dig uppdraget, om du har erfarenhet av att utbilda och vilken ort du ser som utbildningsplats.

Det gör du senast sista augusti. Det är en fördel om du har en tänkt handledarkollega redan och att ni båda kan delta vid handledarutbildningen.

Du måste ha möjlighet att delta på handledarutbildning 7-8 december 2019 i Stockholm.