Vill du vara med och bygga upp lottakårens framtid? | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Vill du vara med och bygga upp lottakårens framtid?

Svenska lottakåren genomför med början under 2019 en pilot på ett mentorprogram för dig mellan 15-30 år. Du kan nu ansöka och delta som adept och därmed få en personlig mentor som kan stärka dig att ta en ledande position i vår organisation.

Programmet pågår från och med september 2019 till maj 2020. För att bli antagen måste du kunna delta på samtliga fyra träffar:

  • Uppstartsträff på Älvkarleö Herrgård 7-8 september 2019
  • Styrelseutbildning del 1, Stockholm, 16-17 november 2019
  • Styrelseutbildning del 2, Stockholm, 1-2 februari 2020
  • Avslutningscermoni på Älvkarleö Herrgård 9-10 maj 2020

Målet med mentorprogrammet är att få unga lottor engagerade i sina lokala kårer så att vi på sikt kan säkra Svenska Lottakårens framtid. Det kan vara som styrelsemedlem i en lottakår, i vårt ungdomsråd eller ta ansvar för någon aktivitet i lottakåren. Det kan också vara i rollen som instruktör för våra utbildningar.

Syfte

Syftet med programmet är att stärka unga lottor som är intresserade av styrelse- och funktionärsarbete så att de får verktyg att åta sig ledande uppgifter i sin lokala lottakår eller i riksorganisationen. Varje deltagare får en individuellt utvald mentor.

Vad förväntas?

Utöver ovanstående fysiska träffar förväntas du som adept även kunna avsätta ca 1-1,5 timme för samtal med din mentor ungefär var 4:e eller 6:e vecka under tiden som mentorprojektet löper. Du och din mentor träffas första gången under introduktionshelgen den 7-8 september på Älvkarleö herrgård.

Ersättning och anmälan

Ersättning kan utgå för eventuella resor i samband med träffar med din mentor om ni bor på olika orter. Samtal kan givetvis också ske via Skype eller telefon.

Är du intresserad och har tid för uppdraget anmäler du dig till Anna Katz, utbildningsanvsarig på anna.katz@svenskalottakaren.se genom att skicka in svaren anmälan som du hittar att ladda ner längst ner på sidan senast 20 mars. Inför matchning med mentorer kommer en kortare telefonintervju att genomföras för att underlätta antagningsprocessen. Matchning med mentorer kommer att ske under våren 2019 och besked om resultatet lämnas under maj månad 2019. I samband med det kallas mentorer och adepter till introduktionshelgen.

Bakgrund till mentorprogrammet

Överstyrelsen har tillsatt en arbetsgrupp, AG mentorprogram, som arbetar med underlag för genomförandet av mentorprogrammet. Gruppen består av Charlotte Berndts, Boden-Luleå lottakår, Heidi Granfors, Östra Skaraborgs lottakår, Marianne af Malmborg, Stockholms flyglottakår och Therese Öström, Piteå lottakår.

Kontaktpersoner

Frågor om programmet kan ställas till:
Therese Öström, thereseoestroem@gmail.com, telefon, 072-402 65 65
Marianne af Malmborg, lindquist.afmalmborg@telia.com, telefon, 070-626 91 51.

ansokan_adept-svenskalottakaren.docx

Ladda ner