Nyheter | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Nyheter

Kvinnor som aktörer gör skillnad

I ett första seminarium av tre tar Stockholms FN-förening tag i kvinnans roll som aktör i krig och konflikter. Lottan Elisabeth Schimann var på plats och berättade om sina erfarenheter från sin senaste mission i Sydsudan:
– Som kvinna och som kvinnlig polis blev jag en förebild för kvinnorna där nere, säger Elisabeth Schimann.

Sollentunalottor gjorde lokal hästtävling säkrare

Helgen 18-19 april arrangerade Sollentuna Ridklubb (SoRK) sin traditionsenliga hopptävling Vårhoppet där ryttare från hela Storstockholm deltog. Med 500 starter, ett stort antal hästskötare och anhöriga som följer med varje ekipage, plus publik och en massa funktionärer, samlades ett stort antal människor på anläggningen i Viby i Sollentuna.

Fler aspiranter till Jordbruksverkets krisorganisation

24-26 april genomfördes kursen stabs- och informationsstöd för civil stab på Älvkarleö herrgård. Kurschef Charlotta Didriksdotter Sjöberg hade till sin hjälp Inge Gustafsson, Malin Linder och Ingela Uthorn Persson. Dessutom medverkade Roger Garefelt från Jordbruksverket eftersom myndigheten just nu rekryterar stabsassistenter till sin krisorganisation som förstärkningsresurs i händelse av en epizooti.

Försvarspolitiska inriktningen överlämnad till Riksdagen

Idag lämnade Regeringen över inriktningspropositionen om försvaret för perioden fram till 2020 till Riksdagen. Viktigast under perioden är att höja den operativa förmågan i krigsförbanden.

Fler kvinnor i fredsinsatser

Det konstaterar Folke Bernadotte Akademin i sin rapport om svenska myndigheters arbete med kvinnor, fred och säkerhet under 2014.

Vad är en kris för dig?

När resten av Stockholms elever hade påsklov samlades dryga femton åttor och nior i Rinkebyakademins lokaler för att lära sig mer om vad de ska göra när det oväntade händer.

Sidor