Fonder

Svenska Lottakåren har flera fonder som det går att söka stöd eller stipendier från.

I regel är fonderna inriktade mot medlemmar eller kårer men det finns även fonder som personer utanför organisationen kan söka stipendier från. För att göra en ansökan eller läsa mer om vad fonden är till för kan du klicka på fondens rubrik.

Utbildningsfonden

Vem kan söka: Medlem i Svenska Lottakåren

Fondens ändamål är att finansiera utbildningsinsatser, informationsinsatser eller rekryteringsinsatser som är till gagn för Lottakåren. Fondens avkastning ska i första hand finansiera verksamhet som genomförs av enskild lottakår eller nätverk av flera lottakårer och i andra hand av riksförbundet.

Läs mer om utbildningsfonden

Helle Jürgensens fond

Vem kan söka: Soldater och sjömän (anställd eller avtalspersonal)

Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bidrag åt soldater och sjömän (anställd eller avtalspersonal), som har skadats, drabbats av invaliditet eller sjukdom eller som har förolyckats under deltagande i nationell insats och/eller internationell insats/mission eller under utbildning som direkt eller indirekt meriterar till deltagande i sådana insatser.

Läs mer om Helle Jürgensens fond

Minnesfonden

Vem kan söka: Medlem i Svenska Lottakåren

Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bidrag åt lottor, som gjort sig särskilt förtjänta inom lottarörelsen och som är i behov av hjälp samt vidare åt lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra ömmande fall. Fondens ändamål är även att lämna stipendium åt lotta/or för projekt som bidrar till att utveckla organisationen.

Läs mer om Minnesfonden

Maria Brücks fond

Vem kan söka: Medlem i Svenska Lottakåren

Stipendium till särskilt förtjänt lotta för utbildning inom organisationen eller som uppmuntran för framstående insatser för medlemsvärvning och medlemsvård.

I första hand till lotta tillhörande en lottakår i Stockholms län.

Läs mer om Maria Brücks fond

Maja Schmidts fond

Vem kan söka: Medlem i Svenska Lottakåren

Avkastningen disponeras för ekonomiskt understöd åt lottor som gjort sig särskilt förtjänta om lottarörelsen och som äro i behov av hjälp, samt vidare åt sådana lottor som ådragit sig sjukdom eller invaliditet i sin tjänsteutövning, ävensom i andra särskilt ömmande fall.

Läs mer om Maja Schmidts fond

Fonden Svenska kvinnoföreningen för fosterlandets försvar

Vem kan söka: Medlem i Svenska Lottakåren

Fondens ändamål är att stötta med skyttepriser i samband med skyttetävlingar. Priserna skall graveras med ”Svenska Kvinnoföreningen för Fosterlandets Försvar, Hederspris”.

Läs mer om fonden

Centralfonden

Vem kan söka: Ingen, beslut tas på organisationens riksstämma

Centralfonden består av insamlade medel som gjordes under perioden 1945 - 1961. Avkastningen från fonden används för Lottakårens verksamhet och beslutas om på riksstämman.

Läs mer om Centralfonden

Donationsfonden

Vem kan söka: Ingen, beslutas av överstyrelsen

Fondens avkastning används som ett stöd för finansiering av medlemsutbildning.

Läs mer om Donationsfonden

Ingegerd Söderbergs fond

Vem kan söka: Ingen, beslutas av överstyrelsen

Fonden skänktes till organisationen av Ingegerd Söderberg och avkastningen från fonden beslutas om av överstyrelsen.

Läs mer om Ingegerd Söderbergs fond

Pensionsfonden

Vem kan söka: Ingen, beslutas av överstyrelsen

Syftet med pensionsfonden är att betala ut pensioner till före detta förtroendevalda och anställda. I dagsläget sker inga utbetalningar från pensionsfonden.

Läs mer om Pensionsfonden