Centralfonden

Information
Instiftad
Insamling påbörjades 1945 och avslutades 1961
Vem kan söka
Ingen, beslut tas på organisationens riksstämma
Ansök
Går inte att ansöka från
Beslutande instans
Riksstämma
Kan beslut överklagas
Nej
Beskrivning

Centralfonden består av insamlade medel som gjordes under perioden 1945 - 1961. Avkastningen från fonden används för Lottakårens verksamhet och beslutas om på riksstämman. Det är inte möjligt att söka medel direkt från Centralfonden.