Gör skillnad du med | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Gör skillnad du med

Totalförsvaret är en angelägenhet för alla oss som bor i Sverige. Vi kan alla vara delaktiga i att öka vårt samhälles motståndskraft i både kris och krig. Som lotta finns olika möjligheter för dig att göra skillnad.

Att försvara Sverige och värna vår gemensamma säkerhet, frihet och självständighet är ett ansvar för hela samhället och kräver ytterst en personlig insats av oss alla. Grunden för totalförsvaret är alla vi som bor här och vår vilja att stå emot olika angrepp, vår försvarsvilja.

Svenska Lottakåren arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett engagemang för vårt gemensamma försvar. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället.

Svenska Lottakåren har en väldigt bred verksamhet där du som kvinna kan engagera dig för vårt totalförsvar, samhällets krisberedskap och trygghet i ditt närområde. Visst är du lotta i landets intresse - men också i ditt eget! Den roll du väljer i organisationen är den som passar dig själv bäst.

Gör skillnad du med - bli medlem

Gör skillnad som medlem

Andrea gör skillnad som medlemSom medlem, lotta, stärker vi oss själva, samhället och andra genom att vi deltar i kåraktiviteter och går utbildningar. Vi får kunskaper som gör att vi kan bidra till ett säkrare och tryggare samhälle. Vi har förståelse för vikten av att försvara fred, demokrati och mänskliga rättigheter och det gör att vi kan stå upp för de värderingarna i vardagen. Du är del i en stark kvinnlig gemenskap och oavsett ålder kan du göra skillnad.
Andrea gör skillnad som medlem: "Mitt engagemang i Svenska Lottakåren grundar sig i en vilja att göra nytta och att skaffa mig ökad förståelse och verktyg för hur jag bäst gör det."

Gör skillnad som ung lotta

Joni gör skillnad som ung lottaDu som är ung och brinner för att göra skillnad, och vill hjälpa till att skapa ett säkrare och tryggare samhälle - du ska bli lotta. I vår ungdomsverksamhet och på våra ungdomsutbildningar, som du som medlem får gratis tillgång till, får du nya insikter och kunskaper om dig själv och din omvärld. Och under tiden har vi kul tillsammans!

 

Gör skillnad som funktionär i en lokal kår

Hanna gör skillnad som funktionärSvenska Lottakåren består av lokala lottakårer runt om i landet. I din lottakår kan du göra skillnad i det samhälle där du bor. Kårens styrelse ansvarar för att leda arbetet lokalt och många krafter behövs för att bland annat rekrytera, informera och utbilda.
Hanna gör skillnad som kårchef i en lokal lottakår: "Jag vill göra skillnad och med andra kvinnor kan jag växa och utvecklas - Tillsammans blir vi starka! I lottakåren är det självklart att en kvinna ska ta en ledande roll och bära hela verksamheten och ta hela ansvaret."
Läs mer om Hannas engagemang

Gör skillnad med avtal i en civil myndighet

Tanja gör skillnad med avtal mot en civil myndighetNär en kris drabbar vårt samhälle behöver myndigheterna stöd av frivilliga resurser. Du kan göra skillnad genom att utbilda dig och teckna avtal med en civil myndighet, en överenskommelse med Svenska Lottakårens Stabspool eller ett avtal med en Frivillig resursgrupp i din kommun. Efter utbildning står du till förfogande när samhället behöver din kompetens. 
Tanja gör skillnad för det civila försvaret: "Jag är lotta för att jag vill hjälpa till om samhället behöver hjälp. Man träffar många trevliga människor och man utvecklas och lär sig nya saker. Jag valde stabslotta för att jag tycker det är intressant och varierande, man kan hamna på olika platser med helt olika funktioner.

Gör skillnad med avtal i Försvarsmakten

Sandra gör skillnad med ett avtal i FörsvarsmaktenFörsvarsmakten ska med militära medel försvara Sverige och främja samhällets säkerhet. Du kan göra skillnad genom att utbilda dig för ett avtal med Försvarsmakten inklusive Hemvärnet. Efter utbildning blir du krigsplacerad och övar regelbundet med ditt förband. Du behöver inte ha gjort värnplikten.  
Läs mer om hur du kan göra skillnad i Försvarsmakten

 

Gör skillnad du med - bli medlem

Att bli medlem är enkelt:

  1. Fyll i uppgifterna i formuläret nedan och välj lottakår
  2. Betala din medlemsavgift

Välkommen!

Mina uppgifter
Ordning
Ordning
Format: ååååmmdd-xxxx
Medlemskap

Att vara medlem i en lokal lottakår innebär att du har tillgång till ett lokal nätverk och de aktiviteter som kåren anordnar. Väljer du att bli medlem utan att tillhöra en lokal lottakår väljer du bort mycket av gemenskapen.

Välj lokal kår
Saknar du en lottakår där du bor? Det går bra att välja vilken som helst!
Medlemsavgift
- kr per år.
Integritetspolicy

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Fullständig integritetspolicy hittar du på https://www.svenskalottakaren.se/integritetspolicy