Om oss | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Vi är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Våra medlemmar, lottor, ges genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Våra utbildade och övade lottor är frivilliga som bidrar till totalförsvarets beredskap.

Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Sedan 1924 har Svenska Lottakåren stått för folkförankring och uppslutning kring hur vi tillsammans skapar ett säkrare samhälle. Ytterst är vi budbärare av varför frågor som fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara.

Vi arbetar för att stärka kvinnor och bana väg för ett bredare engagemang inom ett område som av tradition har dominerats av män. Vi tror självklart att Sveriges säkerhet, såväl civil som militär, angår alla och vi erbjuder konkreta möjligheter för kvinnor att engagera sig och göra en insats i samhället.

Militära insatser

Svenska Lottakåren utbildar kvinnor inom flera olika militära kompetenser med placering i Försvarsmakten. Du kan exempelvis hitta lottor som stabsassistenter, underrättelseassistenter och fältkockar. Svenska Lottakåren har även ett eget gediget instruktörsprogram. Vi vet att den kvinnliga förebild som ges i form av egna instruktörer sporrar och entusiasmerar yngre lottor att utbilda sig vidare och våga anta större utmaningar.

Krisberedskap

Svenska Lottakåren är idag mer än bara nyanser av grönt. Samhällets civila krisberedskap är också en självklar arena för oss. Vi har länge haft omfattande utbildningar i krishantering, säkerhetspolitik och ledarskap. Och med de militära kompetenserna i ryggen är omställningen till fredstida kriser inte stor. Vi samarbetar till exempel med Jordbruksverket och Strålsäkerhetsmyndigheten. På uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar vi allmänheten i krisberedskap.

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap. Som lotta kan du oavsett ålder göra en insats. Och hos oss och våra lottakårer får du tillgång till ett av de starkaste kvinnliga nätverken som finns i Sverige.

Bli medlem