Ögat - Hjälp oss att se | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Ögat - Hjälp oss att se

Sexuellt våld mot kvinnor och barn används världen över i krig och konflikter. Det får förödande effekter på både individer och samhälle. Bara i krigets Kongo har hundratusentals kvinnor utsatts för systematiska övergrepp.

Svenska Lottakåren har sedan 2003 verkat för att synliggöra och sätta stopp för systematiska våldtäkter som vapen i krig och konflikter.

Arbetet utgår från FN:s resolutioner 1325, 1820 och 1960 om kvinnor, fred och säkerhet. Dessa resolutioner tar bland annat upp vikten av kvinnors närvaro och deltagande i det fredsbyggande arbetet efter en konflikt och för att bygga hållbara demokratiska nationer.

Budkavle

Då vi är Sveriges största frivilliga försvarsorganisation för kvinnor med ett intresse för försvars- och säkerhetsfrågor, så finns ofta lottor på plats i de svenska insatserna. Under 2004 utformade Svenska Lottakåren en budkavle med utgångspunkt i resolution 1325. Budkavlen tar bland annat upp hur FN:s medlemsländer bör agera för att uppmärksamma och motverka kvinnors och barns särskilda utsatthet. Försvarsmakten, Räddningsverket och Försvarsutskottet tog emot budkavlen på Svenska Lottakårens riksstämma 2004.

På internationella kvinnodagen år 2005 tog samtliga partiledare emot budkavlen.

Ögat-nålen

Svenska Lottakåren tog också fram Ögat-nålen som säljs till förmån för projektet. Kronprinsessan Victoria och Prinsessan Christina gav sitt beskyddande åt insamlingen genom att motta ”Ögat” på Svenska Lottakårens riksstämma 2004.

Liberia 250 000 kr

Svenska Lottakårens insamling resulterade i 250 000 kronor, som tilldelades FN:s kvinnoorganisation UN Women, för att stötta utsatta kvinnor i Liberia. Medlen användes som stöd för att bygga ett kontor för kvinnliga parlamentariker i Liberia och för att lyfta fram kvinnor och jämställdhetsfrågor i parlamentet. Stödet bestod dessutom av medel till lön för en forskarassistent, som står till tjänst för parlamentarikerna.

Skriften Hjälp oss att se

År 2008 fick Svenska Lottakåren bidrag ur Fredsmiljonen tilldelad genom Folke Bernadotte-akademin till förmån för Ögat-projektet. Lottakåren tog då fram en informationsskrift där strategiska och systematiska våldtäkter som vapen blir belysta ur olika perspektiv.

Biståndsminister Gunilla Carlsson, Elisabeth Rehn, Marie Tuma, Christina Doctare och Stig Edqvist bidrar i skriften med egna texter utifrån egen erfarenhet och kunskap. Målet med skriften är att sprida kunskap och skapa debatt och opinion kring de fruktansvärda brott som sker i skuggan av krigen där miljoner människor har dött, hundratusentals är på flykt och miljontals kvinnor har utsatts för systematiska våldtäkter. Det är hemska historier som inte lämnar någon oberörd. Trots detta finns det ändå hopp. Förövare ställs inför rätta och många organisationer gör enorma insatser för att både fysiskt och psykiskt hjälpa drabbade kvinnor och barn.

Demokratiska Republiken Kongo 130 000 kr

Åren 2008-2010 fortsatte Svenska Lottakåren att samla in pengar. Mottagaren var UN Women och deras verksamhet vid återrehabiliteringscentret Koko i Demokratiska Republiken Kongo.

Panzisjukhuset i Kongo-Kinshasa 101 056 kr

Vid riksstämman 2014 meddelade styrelsen att de insamlade pengarna går till Pansizjukshuset.

Skriften Ögat - Hjälp oss att se

Informationsskrift där strategiska och systematiska våldtäkter som vapen blir belysta ur olika perspektiv. Framtagen 2008.

ogat_skrift.pdf

Ladda ned