Demokrati i Svenska Lottakåren | Svenska Lottakåren
Hoppa till huvudinnehåll

Demokrati i Svenska Lottakåren

Demokrati betyder folkmakt eller folkstyre. Demokrati innebär att makten utgår från medborgarna i en stat. I Sverige utövas makten genom att medborgarna i fria och allmänna val väljer representanter till riksdagen. Demokrati innebär också att medborgarna har vissa fri- och rättigheter.

Precis som i staten Sverige har medlemmarna i organisationen Svenska Lottakåren möjlighet att påverka både i den lokala lottakåren och på riksnivå. 

Hur funkar det?

Varje lottakår har kårstämma en gång per år, senast sista mars. Vid det tillfället har du som är medlem i en lottakår möjlighet att påverka lottakårens arbete genom att lämna in motioner (förslag till förändring) och välja styrelse.

Påverka riksförbundet

Vartannat år är det riksstämma. Då har du möjlighet att påverka utvecklingen av hela riksförbundet. Det gör du genom att skriva motioner med förslag på förändringar. Motionen kan du skicka in som enskild medlem eller via din lottakår. Ju fler som går ihop och stödjer en motion desto större tyngd har den. Vid riksstämman väljs också ledamöter till överstyrelsen.

Mall motion

Ladda ned